ZŠ Červená Voda
Navigace: 7.b
Škola v obraze

              15.6.    M      ČJ(posl_zad)      Č(pl)       NJ

              11.6.     RJ 

               9.6.     

               8.6.         ČJ(zad)  ČJ(pl)   ČJ(řeš)   NJ(zad)  NJ(časování)  NJ(rozhov)  NJ(srdečně)  AJ    

               7.6.        M    Z      Z(Japonsko)    Z(vých Asie)                 

               1.6.       ČJ(zad)    ČJ(PL)    ČJ(PL)    ČJ(PL)    ČJ(řeš)     NJ(zad)    NJ(řeš)     NJ(4.lekce)   

                             NJ(číslovky)       

             31.5.      M     M(řeš)    Z     Z(prez_JV_Asie)  

             28.5.       RJ

             27.5.       AJ(zad)     AJ(poslech)

             26.5.       F       F(prez) 

             25.5.        D      ČJ(zad)     ČJ(pl)     ČJ(řeš)      NJ(zad)     NJ(pl1)     NJ(pl2)    NJ(pl3)        

            24.5.             M    M(procento_úvod_vypočty)    M(proc_vyjádření části z celku)

                              Z        Z(již_Asie)

              19.5.       F      F(prez)

              17.5.       ČJ     NJ(dial2)    NJ(dial3)     NJ(řeš 3)    M      Z     Z(prez)

              12.5.       D     D     AJ      RJ       NJ   

              11.5.       M     Z     Z(prez)       ČJ(zad)     ČJ(reš)

               4.5.        F

              3.5.         PŘ      PŘ(prez)    ČJ(prez)    ČJ(prez)      NJ    NJ

              2.5.        M    Z     Z(prez)

              27.4.      M    Z   Z(prez)   D    ČJ(zad_uloh)    ČJ(zad1)    ČJ(zad2)    ČJ(reš)    NJ    AJ   RJ

              20.4.       D(zad)    D   F

              19.4.       ČJ(zad)  ČJ(vět.čl.1)  (ČJ(vět.čl.2)   NJ(zad)   NJ(slov)   NJ(prac)   NJ(prac) 

                              M    M(prez)  Z   

              16.4.        AJ      RJ              

              14.4.             PŘ(prez)

              13.4.        ČJ  ČJ(zad)    ČJ(reš)    NJ      M     Z     Z(prez)   

 

vloženo 11.3.        AJ     RJ   

              12.3.         

              13.3.        

              16.3.        ČJ  N   VV  

               17.3.        MA   ZE  

               18.3.        FY  

               19.3.        ČJ prezentace     NJ    

              22.3.        M   Z   prez jižní Ev   severní Ev       

               23.3.       

               25.3.        dopis Mgr.Veselá     

               27.3         ČJ  Přehl.1  Přehl.2  D  

               28.7.        M      prez     Z   prez    

               30.3.           AJ    RJ    

               31.3.        F      F(prez)     

                 1.4.        NJ     NJ(prez)      

                 3.4.        ČJ(řeš k 19/3)   

                 5.4.        ČJ(zad 1.část)   ČJ(zad 2.část)     ČJ(reš)  Z  Z(prez)  Z(prez)             

                 7.4.        D       D(opak)  

                 8.4.        F   F(prez) 

                10.4.       dopisek(Mgr. Harnychová)   

PŘIDÁNO NAHORU NAD 11.3., ABY NEBYLO POTŘEBA ROLOVAT

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz