ZŠ Červená Voda
Navigace: Školní družina
Škola v obraze

Školní družina                                  tel. 515 910 925

 

Ve všech odděleních pracují kvalifikované vychovatelky a zároveň využíváme personální podporu asistentek. Asistent je kolegou vychovatelky, které pomáhá při organizaci zájmového vzdělávání.

 

  • oddělení - Jana Valentová
  • oddělení - Mgr. Marta Kordasová
  • oddělení - Bc. Petra Hanáková.

 

Pracovní doba ve družinách:

Ranní družina probíhá od 6.30 do 7:40 v po – st v I. a čt – pá ve II. oddělení.

Odpoledne vždy jedna z družin zůstává otevřena déle a to do 16.30 hodin, kam jsou postupně převáděny děti z ostatních oddělení.

Družiny navštěvují zpravidla žáci z prvního stupně základní školy.

Za družinu se vybírá měsíční poplatek 100 Kč, který je splatný v hotovosti u vychovatelek

ve výši 500 Kč vždy za celé pololetí (v říjnu a únoru).

 

Do ŠD jsou přednostně přijati:

  • žáci z prvních a druhých tříd, poté se oddělení doplňuje dalšími ročníky
  • dojíždějící žáci
  • žáci, kteří navštěvují ZUŠ a jiné kroužky
  • žáci zaměstnaných rodičů

Paní vychovatelka Kordasová v rámci družiny vede jednou týdně hodinu ping pongu

(pá 14:10 – 15:00) a hodinu týdně kreativně dramatický kroužek (po 15:00 – 16:00)

 

Provoz ŠD ve školním roce 2019 / 2020
  1. oddělení                                            II. oddělení                                        III. oddělení

JANA VALENTOVÁ              Mgr. MARTA KORDASOVÁ             Bc. PETRA HANÁKOVÁ

 

       Ranní 6:30 – 7:40                           Ranní 6:30 – 7:40

            (po, út, st)                                      (čt, pá)

      PO  11:35 – 16:30                           PO  11:35 – 15:05                            PO  12:30 – 15:15

      ÚT  11:35 – 16:30                           ÚT  11:35 – 15:05                            ÚT  14:00 – 16:00

      ST  11:35 – 16:30                           ST   11:35 – 15:05                            ST  11:35 – 15:05

      ČT  11:35 – 15:40                           ČT   11:35 – 15:05                            ČT  14:00 – 16:30

      PÁ  11:35 – 16:30                           PÁ   11:35 – 14:05                            PÁ  11:35 – 15:05

Novinky
27/9
2020

Informační poradenské středisko

k volbě povolání

24/9
2020

Včelařský kroužek

Hledáme mladé včelaře a děti se zájmem o přírodu

Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz