ZŠ Červená Voda
Navigace: Školní družina
Škola v obraze

Školní družina                                  tel. 515 910 925

                                                                733 694 696

Naše školní družina od podzimu do léta 

Vize: Umíme si hrát, tvořit, sportovat.
Motto: Jaro, léto, podzim, zima ve družině je vždycky prima.

 

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně dohledu nad žáky.

Družina vykonává činnost především ve dnech školního vyučování, organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy.

 

Provozní doba:
  • ranní družina od 6:30 do 7:30
  • odpolední družina od 11:35 do 16:30

Školní družina má zpravidla 3 oddělení, rozdělení žáků odpovídá organizačním potřebám školy.

Pro evidenci docházky a vyzvedávání účastníků ŠD (žáků školy) využíváme systém Bellhop. Vyzvedávací čipy jsou aktivovány během měsíce září.

ŠD pro svou činnost využívá i ostatní prostory a vybavení budovy a areálu školy.

Vychovatelky:
  1. oddělení Jana Valentová                   515 910 925, 604 606669
  2. oddělení Petra Hanáková                  733 694 696

 

  1. oddělení Marta Kordasová
Rozdělení žáků:

    Přípravná třída a 1. ročník – zpravidla J. Valentová

  1. – 3. ročník – Bc. P. Hanáková
  2. – 5. ročník – Mgr. Marta Kordasová
Úplata za ŠD:

Ve výši 100 Kč/měsíc platbou 500 Kč za každé pololetí probíhá bezhotovostně, údaje k platbě obdrží rodiče prostřednictvím Bakalářů případně přes vyučující přípravné třídy.

                                                                                                                      Mgr. Dvořáčková Magda

 

 

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz