ZŠ Červená Voda
Navigace: Jídelna
Škola v obraze

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

                 ADRESA:    ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ                              TELEFON:  702129340

                                  ČERVENÁ VODA 341                                    EMAIL:jidelna@cvvoda.cz

                                  561 61                                                                             

Školní jídelna na základě zřizovací listiny poskytuje školní stravování a řídí se vnitřními předpisy, které jsou v souladu se školským zákonem (561/2004 Sb.) dále upřesněného prováděcí vyhláškou 107/2005 Sb., kde jsou zakotvené výživové normy a rozpětí finančních norem pro jednotlivé skupiny strávníků.

Vstup do školní jídelny mají pouze žáci se zakoupeným obědem.

Každý žák je povinen mít čip. Pokud čip ztratí nebo zapomene, v kanceláři mu je vydána náhradní stravenka. Náhradní stravenka se vydává maximálně 3x, po té si strávník musí zakoupit nový čip.

Strávníci mají povinnost se seznámit s řádem školní jídelny, dodržovat ho a hlásit změny v přihlašovacích údajích v kanceláři školní jídelny

 

Systém plateb stravného

Platby za obědy probíhají formou záloh na následující měsíc. Provádět se mohou  trvalým nebo jednorázovým bankovním příkazem na účet 1327041319/800, vedeným u České spořitelny. Variabilní symbol obdrží každý strávník při zakoupení identifikačního čipu.

Provozní doba

     Příjem prázdných jídlonosičů                                                     do 9,30 hod

     Výdej obědů do jídlonosičů v hale                                             11:00 - 14:30 hod

     Výdej obědů cizí strávníci                                                         11:20 - 11:20 hod

     Výdej obědů – strávníci ZŠ  Po, Út, Čt                                        11:45 - 13:00 hod

     Výdej obědů – strávníci ZŠ   St, Pá                                            11:45 - 13:30 hod

Změna provozní doby v období prázdnin a v mimořádných případech bude včas oznámena.

 

                    Ceník                  dotovaná  cena               plná cena 

                    Strávníci MŠ     3 - 6   let          39,00 Kč                                       79,00 Kč

                    Strávníci MŠ     7        let          43,00 Kč                                       83,00 Kč    

                    Strávníci ZŠ      7 -10  let          23,00 Kč                                       63,00 Kč

                    Strávníci ZŠ    11 -14 let           26,00 Kč                                        66,00 Kč

                    Strávníci ZŠ    15 a více let        30,00 Kč                                        70,00 Kč

                    Zaměstnanci ZŠ                       24,00 Kč (přísp.FKSP 11,00Kč)         75,00 Kč

                    Zaměstnanci na dohody            35,00 Kč                                        75,00 Kč

                    Praktikanti                               35,00 Kč                                        75,00 Kč

                    Důchodci ZŠ, MŠ                      35,00 Kč

                   Cizí strávníci                                                                                 75,00 Kč

                   Nákup čipu                                                                                  120,00 Kč

                   Odkup čipu                                                                                   80,00 Kč

Příjem přihlášek a odhlášek

Oběd na další den je nutno přihlásit nebo odhlásit den předem, nejpozději však do 13 hodin. Pokud není strava odhlášena nebo vyzvednuta, propadá bez náhrady.

Jedná-li se o účastníka školního (zvýhodněného) stravování, má na toto stravování nárok pouze v 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud nedojde k odhlášení oběda ani v dalších dnech bude (v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování § 4 odst. 9) strávníku (žáku) účtovaná plná cena oběda.

 

Jedná-li se o účastníka závodního stravování (zaměstnance), má (dle vyhlášky 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování) nárok na závodní stravování, pokud v daný den  na pracovišti odpracuje alespoň 3 hodiny, jinak je tomuto strávníku účtována plná cena oběda.

Jídelní lístek

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny u vchodu do školní jídelny.

Náhled a přihlašování na internetových stránkách www.strava.cz  kód jídelny 6585

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.

Provozní hodiny kanceláře ŠJ

Po-Pá   7:30 – 8:00        11:00 – 13:15

 

Dotazy a připomínky k provozu školní jídelny přijímá: J.Prušková, vedoucí ŠJ

                                                                                                   V Červené Vodě  31.8.2021          

Novinky
1/11
2021

Školní fórum 2021

Co chybí žákům v Červené Vodě?

21/10
2021

Kam na střední školu?

karierové poradenství

Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz