ZŠ Červená Voda
Navigace: Jídelna
Škola v obraze

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

                 ADRESA:    ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ                  TELEFON: 702 129 340

                                  561 61 ČERVENÁ VODA 341                              465 626 380

                                                                                                        e-mail: jidelna@cvvoda.cz    

                   

Školní jídelna na základě zřizovací listiny poskytuje školní stravování a řídí se vnitřními předpisy, které jsou v souladu se školským zákonem (561/2004 Sb.) dále upřesněného prováděcí vyhláškou 107/2005 Sb., kde jsou zakotvené výživové normy a rozpětí finančních norem pro jednotlivé skupiny strávníků.

Vstup do školní jídelny mají pouze strávníci se zakoupeným obědem.

Každý strávník je povinen mít čip. Pokud čip ztratí nebo zapomene, v kanceláři mu je vydána náhradní stravenka. Náhradní stravenka se vydává maximálně 3x, poté si strávník musí zakoupit nový čip.

Strávníci a zákonní zástupci mají povinnost se seznámit s vnitřním a provozním řádem školní jídelny, dodržovat ho a hlásit písemně změny v přihlašovacích údajích v kanceláři školní jídelny.

 

Systém plateb stravného

Platby za obědy probíhají formou záloh na následující měsíc. Provádět se mohou trvalým nebo jednorázovým bankovním příkazem na účet 1327041319/800, vedeným u České spořitelny. Variabilní symbol obdrží každý strávník při zakoupení identifikačního čipu.

 

Provozní doba

               Výdej obědů do jídlonosičů                                                        11:00 - 11:20 hod

               Výdej obědů cizí strávníci                                                          11:25 - 11:35 hod.

               Výdej obědů – strávníci ZŠ   Út                                                  11:45 - 13:00 hod.

               Výdej obědů – strávníci ZŠ  Po, St, Čt, Pá                                   11:45 - 13:30 hod.

 

Změna provozní doby v období prázdnin a v mimořádných případech bude včas oznámena.

Z důvodu růstu cen potravin upravujeme od 1.2.2020 ceny stravného.

 

           Ceník                                   dotovaná  cena                                plná cena 

             Strávníci MŠ   3 - 6   let                      36,00 Kč                                                   71,00 Kč

             Strávníci MŠ   7        let                      39,00 Kč                                                   74,00 Kč    

             Strávníci ZŠ    7 -10  let                      22,00 Kč                                                   57,00 Kč

             Strávníci ZŠ    11 -14 let                     25,00 Kč                                                   60,00 Kč

             Strávníci ZŠ    15 a více let                  29,00 Kč                                                   64,00 Kč

             Zaměstnanci ZŠ                                 22,00 Kč (přísp.FKSP 11,00Kč)                    68,00 Kč

             Zaměstnanci na dohody                     33,00 Kč                                                   68,00 Kč

             Praktikanti                                        33,00 Kč                                                   68,00 Kč

             Důchodci ZŠ, MŠ                               33,00 Kč

             Cizí strávníci                                                                                                     68,00 Kč

             Nákup čipu                                                                                                     120,00 Kč

             Odkup čipu                                                                                                      90,00 Kč

Příjem přihlášek a odhlášek

Oběd na další den je nutno přihlásit nebo odhlásit den předem, nejpozději však do 13 hodin. Pokud není strava odhlášena nebo vyzvednuta, propadá bez náhrady.

Jedná-li se o účastníka školního (zvýhodněného) stravování, má na toto stravování nárok pouze v 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud nedojde k odhlášení oběda ani v dalších dnech bude (v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování § 4 odst. 9) strávníku (žáku) účtovaná plná cena oběda.

 

Jedná-li se o účastníka závodního stravování (zaměstnance), má (dle vyhlášky 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování) nárok na závodní stravování, pokud v daný den na pracovišti odpracuje alespoň 3 hodiny, jinak je tomuto strávníku účtována plná cena oběda.

 

Jídelní lístek

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny u vchodu do školní jídelny.

Náhled a přihlašování na internetových stránkách www.strava.cz  kód jídelny 6585

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.

 

Provozní hodiny kanceláře ŠJ

Po-Pá   7:30 – 8:00        11:00 – 13:15

 

Dotazy a připomínky k provozu školní jídelny přijímá: J.Prušková, vedoucí ŠJ

                                                                                       

                                                                                                       V Červené Vodě 23.1.2020 

 

 

 

 

 

Novinky
13/3
2020

VZPOURA ÚRAZŮM

projekt VZP  -4.2. a 6.2.2020

11/3
2020

Poděkování Bukovce

ski-resortu Buková hora

Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz