ZŠ Červená Voda
Navigace: Jídelna
Škola v obraze

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

                 ADRESA:    ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ                              TELEFON:  702129340

                                  ČERVENÁ VODA 341                                    EMAIL:jidelna@cvvoda.cz

                                  561 61                                                                             

Školní jídelna na základě zřizovací listiny poskytuje školní stravování a řídí se vnitřními předpisy, které jsou v souladu se školským zákonem (561/2004 Sb.) dále upřesněného prováděcí vyhláškou 107/2005 Sb., kde jsou zakotvené výživové normy a rozpětí finančních norem pro jednotlivé skupiny strávníků.

Vstup do školní jídelny mají pouze žáci se zakoupeným obědem.

Každý žák je povinen mít čip. Pokud čip ztratí nebo zapomene, v kanceláři mu je vydána náhradní stravenka. Náhradní stravenka se vydává maximálně 3x, po té si strávník musí zakoupit nový čip.

Strávníci mají povinnost se seznámit s řádem školní jídelny, dodržovat ho a hlásit změny v přihlašovacích údajích v kanceláři školní jídelny

 

Systém plateb stravného

Platby za obědy probíhají formou záloh na následující měsíc. Provádět se mohou  trvalým nebo jednorázovým bankovním příkazem na účet 1327041319/800, vedeným u České spořitelny. Variabilní symbol obdrží každý strávník při zakoupení identifikačního čipu.

Provozní doba

     Příjem prázdných jídlonosičů v hale                                                     do 9,30 hod

     Odběr plných jídlonosičů v hale                                                11:00 - 14:30 hod

     Výdej obědů cizí strávníci stravující se v jídelně                           11:00 - 11:20 hod

     Výdej obědů – strávníci ZŠ  Po, Út, Čt                                        11:45 - 13:00 hod

     Výdej obědů – strávníci ZŠ   St, Pá                                            11:45 - 13:30 hod

Změna provozní doby v období prázdnin a v mimořádných případech bude včas oznámena.

 

     Ceník (1.3. 2022)         dotovaná  cena               plná cena 

Strávníci MŠ     3 - 6   let  39,00 Kč      83,00 Kč
Strávníci MŠ     7        let  43,00 Kč  87,00 Kč  
Strávníci ZŠ      7 -10  let  23,00 Kč 67,00 Kč
Strávníci ZŠ    11 -14 let 26,00 Kč 70,00 Kč
Strávníci ZŠ    15 a více let 30,00 Kč 74,00 Kč
Zaměstnanci ZŠ 24,00 Kč (přísp.FKSP 11,00Kč) 79,00 Kč
Zaměstnanci na dohody 35,00 Kč  79,00 Kč
Praktikanti 35,00 Kč 79,00 Kč
Senioři ZŠ a MŠ 35,00 Kč  
Cizí strávníci    80,00 Kč
Přesnídávka přípravná tř.   22,00 Kč
Svačina přípravná tř.    22,00 Kč
Nákup čipu   120,00 Kč
Odkup čipu    80,00 Kč

                         

Příjem přihlášek a odhlášek

Oběd na další den je nutno přihlásit nebo odhlásit den předem, nejpozději však do 13 hodin. Na pondělí v pátek do 13:00 hodin. Pokud není strava odhlášena nebo vyzvednuta, propadá bez náhrady.

Jedná-li se o účastníka školního (zvýhodněného) stravování, má na toto stravování nárok pouze v 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud nedojde k odhlášení oběda ani v dalších dnech bude (v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování § 4 odst. 9) strávníku (žáku) účtovaná plná cena oběda.

 

Jedná-li se o účastníka závodního stravování (zaměstnance), má (dle vyhlášky 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování) nárok na závodní stravování, pokud v daný den  na pracovišti odpracuje alespoň 3 hodiny, jinak je tomuto strávníku účtována plná cena oběda.

Jídelní lístek

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny u vchodu do školní jídelny.

Náhled a přihlašování na internetových stránkách www.strava.cz  kód jídelny 6585

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.

Provozní hodiny kanceláře ŠJ

Po-Pá   7:30 – 8:00        11:00 – 13:15

 

Dotazy a připomínky k provozu školní jídelny přijímá: J.Prušková, vedoucí ŠJ

                                                                                                   V Červené Vodě  21.2.2022         

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz