ZŠ Červená Voda
Navigace: Výchovný poradce
Škola v obraze

Výchovné poradenství

Ve škole pracuje výchovný poradce Mgr. Vacková Iva
Kontakt: 515910927
e-mail: vackova.iva@cvvoda.cz

Kdo je vlastně výchovný poradce?
Je to pedagog, který pomáhá žákům při profesní orientaci a při řešení výchovných otázek. Věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy (zjišťování, prevence a náprava).

  • Těžištěm práce výchovného poradce musí být prevence. Orientuje se tedy na:
    • Práci s výchovně problémovými dětmi
    • Spolupráci s rodinou hlavně v poradenské činnosti
    • Spolupráci s pracovníky školy při řešení otázek výchovné práce s problémovými dětmi

Doporučené kontaktní adresy pro rodiče potřebující odborné poradenství:
Pedagogicko-psychologická poradna

 

 

Typy internetových adres pro přípravu k přijímacím zkouškám:

www.didaktis.cz – knižní nakladatelství,

www.zaskolou.cz, Jedná se o komplexní a velmi rozsáhlou službu, která zahrnuje látku třinácti hlavních předmětů Jejím hlavním cílem je pomoci dětem s přípravou do školy, zejména s přípravou na zkoušení, písemky a závěrečné testy.

www.scio.cz materiály pro studium i přípravu na přijímací zkoušky, organizace Národních srovnávacích zkoušek

www.zkousky-nanecisto.cz rady, informace, testy, přípravy k přijím. zkouškám

Adresy, které mohou usnadnit hledání a výběr střední školy

http://portal.mpsv.cz/ vyhledávání škol a oborů, zaměstnanost, statistiky, informace z úřadů práce ČR

www.atlasskolstvi.cz přehled studijních oborů středních, vyšších odborných, vysokých a jazykových 

škol v ČR

www.msmt.cz/ Stránky ministerstva školství

http://portal.mpsv.cz/sz/local/cv_info/skoly  Katalog středních škol:

http://portal.mpsv.cz/sz/local/uo_info Úřad práce v Ústí nad Orlicí:

http://www.infoabsolvent.cz Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce:

Čím více toho vím, tím snáze odolám:

http://www.drogy-info.cz/ Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti http://www.drogovaporadna.cz/  protidrogová poradna občanského sdružení Sananim

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz