ZŠ Červená Voda
Navigace: Výchovný poradce » Šikana, drogy
Škola v obraze

INFORMACE RODIČŮM

ŠIKANA

Rodičům doporučujeme, aby si všímali těchto možných příznaků šikanování:

 • Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.
 • Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.
 • Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.
 • Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chut k jídlu.
 • Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem. 
 • Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu). 
 • Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!" 
 • Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. 
 • Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
 • Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze. 
 • Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí. 
 • Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům. 
 • Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.) 
 • Dítě se vyhýbá docházce do školy. 
 • Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku. 
Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.: 
 • Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády. 
 • Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními. 
 • O přestávkách vyhledává blízkost učitelů. 
 • Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený. 
 • Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči. 
 • Stává se uzavřeným. 
 • Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. 
 • Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené. 
 • Zašpiněný nebo poškozený oděv. 
 • Stále postrádá nějaké své věci. 
 • Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy. 
 • Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy. 
 • Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole. 
 • Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. 

(Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností!)

                                                                                                                                                       1, 2

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz