ZŠ Červená Voda
Navigace: Jídelna » Informace ze školní jídelny
Škola v obraze

       Informace ze školní jídelny

Co je dotované stravování?
  • Pro rodiče to znamená, že hradí pouze cenu potravin, ostatní náklady hradí stát a zřizovatel školy (obec)
Kdy má žák nárok na dotovanou stravu?
  • Při pobytu ve škole, kdy se dítě účastní vzdělávacího procesu.
  • 1. den nemoci
Kdy není nárok na dotovanou stravu?
  • Jestliže je dítě nemocné, lze poskytnout zvýhodněný školní oběd pouze v 1. den nepřítomnosti ve škole (např. formou odběru v jídlonosiči).
  • V době ředitelské volna

 

Každý žák je povinen mít čip. Pokud čip ztratí nebo zapomene, v kanceláři mu je vydána náhradní stravenka. Náhradní stravenka se vydává maximálně 3x , po té má strávník povinnost zakoupit nový čip.

Upozornění pro rodiče
  • Pokud rodiče neodhlásí obědy dětem na dobu, kdy děti nemají nárok na dotované stravování, je žákům naúčtována plná cena oběda. Kontrola probíhá vždy na začátku měsíce a kontroluje se docházka z předešlého měsíce. Prosím rodič o průběžnou kontrolu stavu účtu a o včasnou úhradu případných nedoplatků.
  • Přihlášky a odhlášky se přijímají udělat do 13:00 na následující den.

Školní jídelna Červená Voda vaří jednu polévku, dvě hlavní jídla, dále podáváme ovoce, čerstvou zeleninu, zeleninové saláty, případně dezert, k pití jsou k dispozici dva druhy nápojů. Náhled jídelníčku najdete na internetových stránkách www.strava.cz. Kód jídelny je 6585.

Případné dotazy volejte na tel. číslo 465 626 380, 702 129 340  

Za kolektiv školní jídelny děkuji Všem stávajícím strávníkům za přízeň a těšíme se na strávníky budoucí.

Přeji všem dobrou chuť.                                Jaroslava Prušková vedoucí školní jídelny

Novinky
16/5
2022

Ekovyúčtování

Jak jsme se na naší škole v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz