ZŠ Červená Voda
Navigace: Škola » Historie » 6
Škola v obraze

Od roku 2002/2003 fungují webové stránky, které nabízejí rodičům a široké veřejnosti veškeré informace o činnosti školy.

 

V roce 2009/2010 byl po budově školy rozveden internet, byly napojeny učebny prvního stupně, pracovny chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a sborovny. V pracovně německého jazyka byla při výuce využívána interaktivní tabule.

 

V roce 2011/2012 využila škola první část grantu EU (Evropské unie) „Peníze školám“ na zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách a to 1 323 000 Kč a zakoupila další interaktivní tabuli, 15 počítačů do počítačové učebny a 12 notebooků pro pedagogy na přípravu výukových programů do jednotlivých předmětů.

Od téhož roku pracovala škola poprvé ve všech třídách podle školního vzdělávacího programu „Naše škola“.

 

V roce 2013/2014 byl vedením školy nově vypracován školní a klasifikační řád. Pro zlepšení a usnadnění komunikace s rodiči si každý z pedagogů založil svoji emailovou adresu.

 

V průběhu roku 2004/2005 zorganizoval učitel Vladislav Drážný pro žáky druhého stupně soutěž ve štafetovém běhu, vyhlášeném v časopise „Školní sport“, Zátopkovy štafety. Konají se od té doby pravidelně a těší se velkému zájmu žáků.

Každoročně v květnu se žáci zúčastňují lehkoatletického víceboje. Z tohoto „Dne rekordů“ pravidelně přivážejí řadu medailí.

 

Velmi aktivní jsou pod vedením učitelky Evy Veselé, koordinátora EVVO, Ekoláci. Zúčastnili se soutěže Zelený ParDoubek vyhlášené pro rok 2008 Krajským koordinátorem EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) Ekocentrem PALETA ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubického kraje. Za práci „Ekoláků“ získala škola ocenění „Ekologická škola Pardubického kraje I. stupně“ a autoři práce za odměnu odjeli na třídenní pobyt do střediska ekologické výchovy v Oucmanicích. Soutěže Zelený ParDoubek se naše škola zúčastnila následně i v letech 2010, 2012 a 2014 a Certifikát „Ekologická škola Pardubického kraje I. stupně“ si udržela.

V celostátní soutěži „Ukliďme si svět“ pro rok 2009 byla škola absolutním vítězem v množství nasbíraného elektroodpadu. V kategorii výtěžnosti se umístila na třetím místě a v informační kampani na prvním místě. Z pražského Kongresového centra, kde proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže, přivezli žáci s učitelkou Evou Veselou dataprojektor, nootebook, finanční odměnu a zájezd pro třicet žáků. Za dobu pěti let trvání této soutěže (2008 až 2012) se naše škola pravidelně účastnila a v každém ročníku získala pro své žáky zájezd za umístění na vítězných pozicích.

Žáci školy ve spolupráci s koordinátorem EVVO realizovali projekty zaměřené na environmentální výchovu. Uspořádáním dvou prodejních výstav PANENKA v programu Dětského fondu UNICEF  získali prostředky na očkování deseti dětí z rozvojových zemí.  Projektem zaměřeným na výpočet ekologické stopy školy obdrželi žáci 9. ročníku v r. 2013 finanční podporu na realizaci opatření na úsporu energie (výměnu svítidel ve dvou učebnách). Realizací celoročního projektu ŠKOLY V PROMĚNÁCH ČASU v programu Škola pro udržitelný život ve školním roce 2011/2012 byla naše škola zařazena do Databáze dobré praxe. Výstavní soubor, který mapuje vznik a proměny školních budov v Červené Vodě, byl instalován ve výstavních prostorách v Králíkách, Letohradě, Žamberku (Evropský dům, městská knihovna, muzeum) a Pardubicích (Ekocentrum PALETA).

Dva úspěchy zaznamenaly dívčí týmy v celostátní kuchařské soutěži Zlaťáci v kuchyni: v roce 2013 účastí ve finále v Praze a v roce 2014 vítězstvím v národním kole soutěže v Olomouci. Za své vítězství obdržel tým ve složení Míša Hanousková, Veronika Brůnová a Nikola Horníčková jednodenní kurz v kuchařském studiu UNILEVER v Praze.

                                                                                              1 2 3 4 5 6 7

 

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz