ZŠ Červená Voda
Navigace: Škola » Zaměstnanci
Škola v obraze

Zaměstnanci

email prijmeni.jmeno@cvvoda.cz

 

Jméno, titul funkce vyučuje

Bílý Luděk, Mgr

ředitel M 8., I 7d, 8d

Dvořáčková Magda, Mgr.

zástupce ředitele, koordinátor ŠVP M 5.A, I 4., 5.A, Vl 5.A, Tv 5.A

Vacková Iva, Mgr.

zástupce ředitele,  výchovný poradce M 6.A, 6.B

Švestková Hana, Mgr.

třídní učitel přípravná třída (PT)

Moravcová Hana, Mgr.

třídní učitel I. A

Stejskalová Lenka, Mgr.

třídní učitel,  metodik primární prevence

I. B

Kopecká Stanislava, Mgr.

třídní učitel II.
Jetmarová Eva, Mgr. třídní učitel

III. A

Štych Jaroslav, Mgr.

třídní učitel III. B
Bílá Milena, Mgr. třídní učitel IV.  Vl 5.B, 5.A, 5.B, 6.A, Pč 5.A, 5.B 
Dolečková Iva, Mgr. třídní učitel V. A, Čj 5.A, Aj 3.A, 5.A, 6., Vv 5.A, 6.A, 6.B
Hartigová Dana, Mgr. třídní učitel

V. B, PT

Tomášková Věra, Mgr.

třídní učitel VI. A

Čj 6.A, 6.B, D 6.A, 6.B, D 7., 8., ČaSp 9, Rj 7., Rj 8. .B.B

Válek Radim, Mgr.

třídní učitel VI. B

Př 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7., 8., 9.A, 9.B, Z 6.A, 6.B,

ČaSp 6.d,. BV 9.

Křístková Barbora, Mgr.

třídní učitel VII.

Aj 6.A., 7, 8, 9.A, 9,B, Vv 7., Rj 7., 9.A, 9.B

Osičková Pavla, Mgr.

třídní učitel, VIII. Aj 3.B, 5.B, 6.B, 7, 8, KAj 8., 9., Tv8d, Tv9d 
Harnychová Hana, Mgr. třídní učitel IX. A

Čj, 9.A, 9.B, Nj 7., 8., 9., KČj 8., KČj 9., ČaSp 9.A, Hv 9.A,

Vv 8., Vv 9.A, 9.B 

Beran Mirislav, Mgr. třídní učitel IX. B

I 4., 5.B, 6.B, 9., Tv 2., 4., Hv 6.B, 7., 8., 9.B, ČaSp 6.ch,

8., 9.A, 9.B

Veselá Eva, Mgr. učitel, koordinátor enviromentální výchovy M 4, M 9.A, 9.B, Z 7, 8, 9.A, 9.B, F 6.A, ČaSp 7ch, BV 9.
Nožka Roman, Mgr. učitel ČaSp 8, 9.A, 9. B, I 6.A, 7.ch, 8., 9. A, 9. B, F 6.B, 7ch, 8, 9.A, 9.B, LP 9., TP 8., 9., 
Drážná Renáta, Mgr. učitel  M 7., CH 8., 9.A, 9.B,  LP 9.,  SemM 8., SemM 9, ČaSp 7d

Polanská Monika, Mgr.

učitel

Čj 7., 8. VZ 6.A, 6.B, VO 6.A, 6.B, 7., 8. TV 5.B, 6. A,B d,

TV 7d,  

Opravil Martin, Bc.

učitel  TV 6. ABch, 6. ABd, 7ch, 8ch, 9. ABch
Bohuslav Jiří asistent pedagoga IX. B
Grežová Naděžda asistent pedagoga VII.
Stránská Simona asistent pedagoga VI. B

Grežová Helena

asistent pedagoga IV.B

Kulhánková Alena

asistent pedagoga III. A
Ševců Kristýna asistent pedagoga V. B
Wotawová Veronika asistent pedagoga V. A
Pohanková Lucie asistent pedagoga III. B
Valentová Jana

vychovatelka ŠD 

-

Kordasová Marta, Mgr.

vychovatelka ŠD,

 

-

Hanáková Petra, Bc.

vychovatelka ŠD -

Vrábelová Martina

 učitelka MŠ  -

Urbanová Monika, DiS.

učitelka Mš -

 

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz