ZŠ Červená Voda
Navigace: Škola » Současnost
Škola v obraze

Současnost

        Základní škola pracuje v 1.- 9. ročníku podle ŠVP ZV "Naše škola".

         Ve školním roce 2018-2019 se ve škole učí v 13ti třídách 253 žáků. K dispozici mají rovněž tři oddělení školní družiny.

          Ve škole pracuje 28 pedagogických pracovníků včetně ředitele a asistentů pedagoga.

           V 1.- 9. ročníku letos pracujeme podle vlastního vzdělávacího plánu. ŠVP umožňuje rozvíjet jak um talentovaných žáků, tak i pracovní dovednosti žáků prospěchově průměrných a slabších. Na II. stupni  nabízíme množství volitelných předmětů. Žáci si mohou zvolit tvořivou informatiku, sportovní hry, německý jazyk, ruský jazyk, seminář z matematiky, seminář z českého jazyka a anglickou konverzaci. Ekologické myšlení rozvíjejí v nepovinném předmětu Ekologické praktikum. 

           Velký význam klademe na výchovu ke zdravému životnímu stylu a na výchovu k ochraně životního prostředí, které prolínají všemi předměty ve všech ročnících. 

           Nedílnou součástí výuky je také kurz plavání organizovaný letos pro 3. ročník a podle místních  sněhových podmínek lyžařský výcvik pro 7. ročník.

           Povinná výuka jazyků probíhá od 3. ročníku. Vyučujeme anglický jazyk. Od 7. ročníku vyučujeme německý a ruský jazyk

           Učebny a pracovny:  Na výuku máme k dispozici 22 učeben. Z toho je 13 kmenových tříd. K dispozici jsou pracovny pro výuku přírodopisu, zeměpisu, chemie a fyziky, hudební výchovy, německého jazyka, výtvarné výchovy, výpočetní techniky a dále pak dvě pracovny anglického jazyka. Škola má k dispozici rovněž cvičnou kuchyň, venkovní sportovní areál s umělým povrchem, tělocvičnu a školní pozemek.

           Základní škola organizuje Okresní kolo Chemické olympiády.

           Tradiční školní akce : Soutěž ve sběru starého  papíru – dvakrát ročně, „Čertí škola“ – vyučování s předvánoční tématikou, „Barvení vajíček“ – vyučování s velikonoční tématikou, „Zátopkovy štafety“ – sportovní den na zahájení školního roku, Den otevřených dveří, Vánoční zastavení, školní vlastivědné exkurze, „Poslední šance“ - kulturní program 9. ročníků jako rozloučení se školou na závěr jejich povinné školní docházky. Oblíbenou akcí je rovněž Dýňování na přelomu října a listopadu.

             Při škole velmi zodpovědně pracuje Rada školy.

             Třídní schůzky a informační odpoledne: Zde se poskytují informace o prospěchu a chování žáků všem rodičům, kteří projeví zájem. V případě potřebnosti řešit některé problémy třídy, svolávají třídní učitelé třídní schůzky. 

              Škola a zřizovatel: Od 1. ledna 2003 zřídila Obec Červená Voda příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Červená Voda, která sdružuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu a všechny mateřské školy a jejich jídelny.

               Základní škola a ZUŠ Králíky:  Zájmová umělecká škola Králíky má za symbolickou cenu ve škole pronajatu učebnu a taneční sál. Každé odpoledne a podvečer probíhá v těchto prostorách výuka dětí z Červené Vody, které mají zájem se v ZUŠ vzdělávat. Navštěvují taneční, výtvarný a hudební obor.

               Tělocvična a venkovní hřiště: Tělocvičnu a venkovní hřiště pronajímáme v odpoledních hodinách /po  vyučování/ a tělocvičnu i ve večerních hodinách veřejnosti.

 

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz