ZŠ Červená Voda
Navigace: Ekologická výchova » Aktivity a projekty » 2015/2016
Škola v obraze

 ENVIRONMENTÁLNÍ VYÚČTOVÁNÍ

Ve školním roce 2015/2016 odevzdali k recyklaci žáci se svými rodiči a zaměstnanci naší školy 122 kg baterií, 1 847 kg elektrozařízení, 14 896 kg starého papíru a 80 kg plastových víček.

 

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ – ODMĚNA ŽÁKŮM I ŠKOLE

Ekoláci připravili také letos certifikáty a odměny pro nejpilnější sběrače ve školní soutěži zaměřené na zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení. Předání odměn proběhlo na konci školního roku za přítomnosti ředitele školy a koordinátora EVVO.

      681  682  683     

  

HRANÍ S VODOU POVOLENO

Žáčci obou prvních tříd se svými třídními učitelkami společně podnikli školní exkurzi na Dolní Moravu do Mamutíkova vodního a Lesního zážitkového parku. Krásné počasí dovolilo dětem vyzkoušet, jak mnoho je obyčejná voda pro člověka důležitá a užitečná. foto, článek 

           679    678    680                

DEN S LESY ČESKÉ REPUBLIKY

Jeden z posledních červnových dnů prožili žáci obou třetích tříd s pracovníky Lesů České republiky aktivně v lesním prostředí u Chaty Wolfka. Součástí programu lesní pedagogiky byla lesní stezka a řada doprovodných stanovišť s ukázkami lesní praxe. foto

       675   676  677            

OSMÁCI V ČESKÉM RÁJI

Zeměpisná exkurze žáků VIII. třídy do Českého ráje završila výuku zeměpisu o České republice. Výhledy na Trosky a zámek Humprecht u Sobotky doplnila prohlídka hradu Kost a naučná stezka Plakánek s jedenácti zastaveními. Osmáci v terénu pracovali s mapou trasy a pořizovali fotodokumentaci, která se stala základem jejich závěrečné prezentace. foto, článek

 

        672   673   674          

 

NENÍ VZDUCH JAKO VZDUCH

S posledním úkolem Recyklohraní s názvem Není vzduch jako vzduch vypomohli tentokrát Ekolákům třídní kolektivy 5. a 9. ročníku.  V hodině informatiky se tentokrát zamýšleli nad efektivností obalů a jejich následném využití vyplněním dotazníku o obalech. Žáci 5. a 9. ročníku naší školy se tak aktivně zapojili do výzkumného projektu, který realizuje Recyklohraní spolu se společností INESAN – Institut evaluací a sociálních analýz.

                                       670   671                            

 

ŚVE VII. TŘÍDY NA POTŠTEJN

Zajímavý program čekal na sedmáky poslední květnový týden, kdy se v úterý vypravili na Potštejn. Trocha turistiky, rozhled do kraje z hradu a nakonec dějepisná výprava za císařem Karlem IV na zámku v Potštejně si sedmáci do poslední minuty vychutnali. foto, článek

 

           667  668   669        

           

JARNÍ ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

S posledním dubnovým dnem ukončili Ekoláci jarní zpětný odběr elektrospotřebičů a zpracovali nejen jarní soutěž mezi jednotlivci, ale také konečné pořadí jednotlivců za školní rok 2015/2016. Na jaře se podařilo žákům a jejich rodičům odevzdat k recyklaci 11 plných bagů. Do školního kola soutěže se zapojilo 58 žáků naší školy a nejúspěšnějšími sběrači byli tito žáci:

Třída Jméno žáka ks

4. A

Rašková Erika

750

7.

Korálková Eva

150

3. A

Kašecký Roman

63

1. B

Seidl Ondřej

63

3. B

Urbanová Markéta

60

5.

Urbanová Michaela

60

 

                                      665   666  
                                                          

ZLATÝ LIST

Žačky Ekologického praktika se zúčastnily poprvé krajského kola přírodovědné soutěže „Zlatý list“, kterou 12. 5. 2016 pořádalo Ekocentrum a Záchranná stanice Pasíčka v prostoru svého areálu. Na startovním poli se sešlo téměř 40 šestičlenných týmů, které soutěžily ve třech kategoriích. foto, článek

 

        662   663   664           

 

VÝSTAVA LOVECKÝCH TROFEJÍ

Poslední dubnovou středu strávili žáci 5. a 6. ročníku v prostředí expozice loveckých trofejí v Hanušovicích. Žáci si mohli prohlédnout vystavené paroží, některá vycpaná zvířata a vyzkoušet si hrou svoje znalosti o přírodě. Výstavu obohatily dva živé exponáty v podobě loveckých psů. článek, foto

 

         659   660   661        

      

ANKETA STROM ROKU

Stejně jako v loňském roce přihlásili Ekoláci do ankety Strom roku, kterou vyhlásila Nadace Partnerství, buk lesní převislý. Tento strom se nachází v zahradě MŠ Červená Voda. Ekoláci strom změřili v obvodu a vymysleli o něm pěkný příběh.

 

                                  657      658  

           

JARNÍ SBĚR PAPÍRU

Jarní soutěž mezi třídními kolektivy ve sběru starého papíru proběhla na přelomu března a dubna. Ve dvou sběrových dnech odevzdali žáci se svými rodiči i zaměstnanci školy 6 829 kg starých novin a časopisů. článek.

 

PROJEKTOVÝ DEN ZEMĚ

První dubnový den čekal žáky druhé, obou čtvrtých, sedmé a osmé třídy projektový den tematicky zaměřený ke Dni Země. Se čtyřhodinovým programem přijeli do naší školy lektoři ARPOK, o.p.s., neziskové organizace, která přináší do škol globální rozvojové vzdělávání s tématy: Den čokolády – II. třída, Den sídel – IV. A, IV. B, Den nenakupování – VII. třída, Den sídel – VIII. třída

foto, článek

656   654 655  

653

 

KUCHAŘSKÁ SOUTĚŽ „COOLINAŘENÍ S ALBERTEM“

Do kuchařské soutěže „Coolinaření s Albertem“ se pustily v letos dívky VII. ročníku. Ve čtyřech týmech připravily ve cvičné kuchyňce zdravou svačinu pro čtyři osoby. Kromě vlastního pokrmu bylo třeba napsat i recept, svoje kuchařské dílo pojmenovat a zvolit jméno týmu. Všechny úkoly splnily tři týmy, které  svoje kuchařské umění poměří v celorepublikové soutěži. článek, foto

 

649 650 651

       652       

       

JARNÍ ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Zpětný odběr elektrospotřebičů, který zajišťují Ekoláci na jaře tentokrát pouze v měsíci dubnu, pokračuje na naší škole 9. rokem. Od 6. ročníku nastala změna projektu: nevybírají se obrazovky a velké spotřebiče (pračky, chlazení, myčky a sporáky apod.). Odběr zpětného elektrozařízení probíhá vždy ráno v úterý

a ve čtvrtek před vyučováním v prostoru před dílnami.

 

 

V RÁMCI BÁDÁNÍ ZAHÁJÍME PÁTRÁNÍ

V prvních jarních týdnech zahájili Ekoláci pátrání po historii některých domácích elektrospotřebičů, zejména kuchyňském mixéru a rychlovarné konvici. Kdo první tyto spotřebiče vynalezl, kdy se tak stalo, jak se časem měnily a jak fungují, bylo součástí detektivního úkolu, na němž se všichni podíleli hledáním v encyklopediích i na webu. Praktickou součástí úkolu byla výroba solární trouby z papírové krabice, polystyrénu, alobalu a skla. Ekoláci se už těší, až budou moci svoji solární troubu prakticky vyzkoušet při kuchtění. foto

646    647    648 

 

VITAMÍNOVÝ DEN

Poslední lednové pondělí proběhl v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol vitamínový den. Pod vedením zaměstnanců MK Fruit s.r.o. si děti 1. stupně mohly udělat špíz z ovoce a zeleniny, ochutnat čerstvou ovocnou šťávu a banánový koktejl. Během ochutnávky si děti připomněly potraviny, které prospívají našemu zdraví a také ty, které zdraví rozhodně neprospívají. foto

                                     

 643   644   645                              

STROMY A JEJICH PLODY

Prvoukou a výtvarnou výchovou se prolínalo téma stromů, jejich zbarvení a plodů v 1. třídách. Za pěkného počasí na podzim kreslily děti listy stromů venku. Společně pak ve třídě strom i s plody vytvářely. Plody jedlé i nejedlé, které si do školy přinesly, poznávaly nejen podle hmatu, ale i čichu. foto

             640        642        641  

 

ZVÍŘÁTKA V POHÁDKÁCH

Žáci I. B a školní družiny si pro děti z oddělení MŠ I. připravili a odehráli pohádky o zvířátkách. Věrohodnost příběhům z říše zvířat dodaly masky, které si malí herci sami vytvořili.

           636    637    638                                                           639                

   

OCHUTNÁVKA EXOTICKÉHO OVOCE

Každá třída 1. stupně v lednu obdržela bedýnku exotického a méně známého ovoce a zeleniny, např. physalis, granátové jablko, nashi či mrkev fialovou. Paní učitelky připravily dětem exotickou ochutnávku a o každém druhu si s dětmi popovídaly o tom, odkud plody pocházejí a které vitamíny obsahují.

          632   633   634                                                         635                    

                    

VYCHÁZKA KE KRMELCI

Na teploty pod bodem mrazu a první sněhové nadělení čekali prvňáčci až do ledna. Konečně se mohli vydat ke krmelci se svými zásobami pečiva, kaštanů, ovoce a zeleniny, aby přilepšili lesní zvěři. Na smrčky navěsili pro přezimující ptactvo korále z jeřabin, které si již na podzim připravili ve třídě.

          625 626 627         

          628 629 630                                                       631                                        

 

PRÁCE S PŘÍRODNINAMI

Pohádky, říkanky, procvičování jemné motoriky a vztah k přírodě děti poznávají a rozvíjejí tradičně na začátku první třídy. Žáčci prvních tříd letos navlékali princeznovské korále z jeřabin.  Několik týdnů budou zdobit třídy a až přijde zima, ozdobíme s nimi stromky, kde je najdou ptáčci.

            621  622  623 

                                                             624          

 

PROJEKTOVÝ DEN V PARDUBICÍCH

VII. třída a IV. B se společně vypravily vlakem do Pardubic za předvánočními programy ve zbrusu nové nízkoenergetické budově NATURA PARK Ekocentra PALETA. Každou třídní skupinu zde čekaly dva programy tematicky zaměřené na vánoční tradice, zdravou výživu a ochranu přírodního prostředí. foto, članek

         615    617    616                              

        618    619    620     

  

PŘEDVÁNOČNÍ EXKURZE DO MUZEA ŘEMESEL V LETOHRADĚ

V úterý 15. 12. měly obě třetí třídy výuku v Muzeu řemesel v Letohradě. Během programu Jak se co dělá si žáci prohlédli vystavené exponáty ze života našich předků a seznámili se s pečením chleba i pracemi na výrobě oděvu. V modelu staré školní třídy si žáci vyzkoušeli, jak se děti učily v lavicích s kalamáři a jaké používaly školní pomůcky.

 

         612    613    614              

VÁNOČNÍ JARMARK

V pátek 11. 12. si adventní odpoledne a podvečer obyvatelé Červené Vody i  okolí mohli zpestřit návštěvou Vánočního jarmarku na prostranství pod kostelem. Žáci základní školy i mateřských škol zpříjemnili sváteční podvečer hudebním vy stoupením. Ve stáncích bylo k zakoupení mnoho vánočních drobností pro sváteční stůl i drobné dárky. Schody ke kostelu lemovala řada vánočních stromků, na jejichž výzdobě se podíleli také naši školáci.

 

         609     610    611               

Z PET LAHVÍ OZDOBY NA VÁNOČNÍ STROMKY

Šikovní žáci ze IV. A vyráběli z odpadového materiálu – plastových lahví nepromokavé ozdoby na vánoční stromeček pod kostelem. Zruční hoši dělali důlčíkem dírky do proužků nastříhaných z plastových lahví, všichni společně je pak navlékali jehlou na stužku. Uzlíky stáhli na obou koncích a na závěr vánoční baňky ozdobili třpytivým lepidlem. Ozdobený vánoční stromeček si mohli prohlédnout všichni účastníci vánočního jarmarku.

 

           606      607      608

 

HOMOPOLÁRNÍ MOTOREK – A PŘECE SE TOČÍ

Podložka, 2 ks velkých monočlánků, izolační a lepicí páska, vodiče-drátky, magnet, fotoaparát a počítač s připojením k internetu – to vše bylo potřeba připravit k experimentu, do kterého se pustili v prosinci Ekoláci. Podle návodu z videa sestavovali jednoduchý elektromotorek, který se nazývá homopolární. Pokus se podařil a motorek se několikrát roztočil – každý účastník si jej vyzkoušel.

 

           600    601    602   

           603    604    605  

 

DLABÁNÍ DÝNÍ

Naši nejmenší žáci se sešli společně se svými rodiči v podvečer pře podzimními prázdninami, aby společně dlabali dýně a ochutnali dýňové speciality – polévku a koláč.

 

                587    588    590    589

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ POMÁHÁME PŘÍRODĚ

Žáci naší školy se již tradičně zapojují do krajské  výtvarné soutěže POMÁHÁME PŘÍRODĚ. Do letošního 6. ročníku připravili výtvarné práce zejména žáci 2. stupně. Malí výtvarníci mohli ztvárnit svá dílka v jednom ze sedmi soutěžních témat: Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje, Škola v přírodě, Zelená silnice, Biokoridor / Mosty pro zvířátka, Ekologická železnice / Mašinka TOM a příroda, Barevný kontejner, Zdravá a nemocná země/ voda/ vzduch. Vybrat nejzdařilejší z nich byl těžký úkol. O tom, kdo se stane finalistou nebo výhercem, rozhodne nejen odborná porota. Dát svůj hlas a podpořit tak naše žáky v soutěži může každý při veřejném internetovém hlasování na www.pomahameprirode.cz

  

        591    592   593             

             Bohuslav Doleček, VII.                   Jára Dostálek, VII.                    Marie Fuchsová, VII.

 

         594   595   596           

            Týna Haltmarová, VII.                      Erika Kočí, VII.                         Luboš Habarta, VII.

 

        597           599       598

           Jindřiška Jetmarová, VII.                  Katka Špárníková, VIII            Tereza Ročková, VII.     

 

 

PODZIMNÍ SOUTĚŽ  - ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

Ekoláci ukončíli k 15. 11. 2015 soutěž mezi jednotlivci ve zpětném odběru elektrozařízení. v průběhu téměř dvou měsíců se podařilo našim žákům a jejich rodičům odevzdat k recyklaci více než 1 100 ks drobného elektrozařízení. Do soutěže se zapojilo 51 žáků naší školy. Nejpilnější sběrače uvádí tabulka.

       

Třída

Příjmení a jméno

ks

4. A

Rašková Erika

324

7.

Korálková Eva

96

7.

Štogryn David

56

3. B

Urbanová Markéta

56

5.

Urbanová Michaela

56

1. B

Seidl Ondřej

47

3. B

Kašparová Nela

30

7.

Linhartová Natálie

29

7.

Ročková Tereza

29

9.

Durnová Karolína

20


 

PODZIMNÍ SBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ – RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚT

Sběr elektrospotřebičů, který zajišťují Ekoláci od poloviny září do konce října (podle počasí prodloužíme do listopadu), pokračuje na naší škole 9. rokem. Od 6. ročníku nastala změna projektu: nevybírají se obrazovky a velké spotřebiče (pračky, chlazení, myčky a sporáky apod.).

570   571    586 

EVROPSKÝ DEN RECYKLACE BATERIÍ

Den 9. září 2015 se stal prvním Evropským dnem recyklace baterií. Ekoláci uspořádali pro naše žáky a jejich rodiče sběrové dny společně se zpětným odběrem vysloužilého elektrozařízení. K recyklaci naše škola odevzdala během 5 týdnů 120 kg baterií.  

 

                              573      574                            

KAM S NÍ? KDO TO VÍ?

Tyto dvě otázky byly úvodem k tématu baterie a jejich recyklace. Ekoláci se seznámili s problematikou baterií, tvorby energie v nich a možnostmi recyklace. V křížovce si tak trochu lámali hlavičky s pojmy a termíny kolem baterií a vydali se také zdokumentovat místo v naší obci, kam mohou lidé použité baterie odevzdat.

                           575     576                       

PRÁCE S PŘÍRODNÍM MATERIÁLEM

Příjemné pozdní léto a začátek podzimu se staly příležitostí pro sběr přírodnin. Této možnosti využili učitelé a žáci 1. stupně. V hodinách zaměřených na pracovní a výtvarné dovednosti zpracovali nasbírané listy a plody v dílka bohatá na fantazii i kreativitu.

 

           577    578    579         

LES KRÁLOVSTVÍ

Přímo pohádkové jméno i samotná stavba naší nejkrásnější vodní nádrže, k níž se na zeměpisnou exkurzi vypravili v září žáci 8. ročníku. Jednodenní program zaměřený na historii, stavbu i současnost vodní nádrže na řece Labi nedaleko Dvora Králové doplnili prohlídkou soch Betlému Matyáše Brauna.  foto, článek

              580      581     582 

ZRCADLO

S dvouhodinovým programem ZRCADLO zaměřeným na poruchy příjmu potravy a jejich prevenci přišli pracovníci PPP Ústí nad Orlicí začátkem října mezi žáky 7. ročníku. Dívky a hoši dostali příležitost zamyslet se nad problémy, které mají jejich vrstevníci společné, jako přiměřená a vyvážená strava, tělesný vývin, dostatek pohybu a prevence stresu.

            583   584   585 

                                   

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz