ZŠ Červená Voda
Navigace: Ekologická výchova » Projekt Školy v proměnách času
Škola v obraze

                          

ŠKOLY

V PROMĚNÁCH ČASU

 

„Projekt byl podpořen v programu Škola pro udržitelný život.“

www.skolaprozivot.cz

 

                                   

Anotace projektu:

 

Naším projektem chceme zmapovat historii školství a školních budov v Červené Vodě. Vyzveme veřejnost k pomoci při sběru dokumentů a dobových fotografií škol. Pořídíme fotografie a kresby budov očima žáků. Součástí projektu budou besedy s pamětníky – bývalými učiteli i žáky. Současné i dobové fotografie škol využijeme k tvorbě nástěnného kalendáře, získaná data k vytvoření mobilního souboru výstavních panelů. Záměrem je, aby soubor panelů byl přístupný občanům a návštěvníkům regionu.

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz