ZŠ Červená Voda
Škola v obraze

Kalendář na rok 2013 

 ŠKOLY V PROMĚNÁCH ČASU

ZŠ Červená Voda vytvořila jako součást projektu "Školy v proměnách času" nástěnný kalendář na rok 2013  s dobovými fotografiemi školních budov na Červenovodsku. Fotografie budov pocházejí z archivních zdrojů kronikáře obce Červená Voda a od jednotlivých sběratelů.Na přípravě grafické i textové části kalendáře se podíleli žáci školy.

Kalendář lze koupit na těchto prodejních místech:

·      Novinový stánek paní Špárníkové proti budově Pošty

·      Kancelář ZŠ – Hana Tahalová

·      ZŠ kabinet matematiky – Mgr. Eva Veselá

·      ZŠ školní klub – Mgr. Marta Kordasová

Kalendář ve formátu A4 je v prodeji od 26. března 2012, cena jednoho výtisku je 120 Kč. Náhled několika listů kalendáře je níže.

                             

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz