ZŠ Červená Voda
Navigace: Výchovný poradce » odvol1 world
Škola v obraze

                                                                                                          Ředitelství SŠ nebo SOU

                                                                                            Adresa školy, odkud přišlo rozhodnutí

 

                                                                                           V________________ dne ____________

 

Věc: Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ

     Odvoláváme se proti rozhodnutí ředitele název  školy  o nepřijetí  syna / dcery  jméno, příjmení, datum narození, bytem  ze dne _______________ na střední škola  – studijní obor.

     Proti tomuto rozhodnutí podáváme v zákonné lhůtě odvolání a uvádíme následující důvody: 

(uvést důvody pro změnu rozhodnutí, např.)

Syn / dcera vykonal(a) a přijímací zkoušku, po dobu školní docházky měl např. výborný prospěch, trvalý zájem o ... , prospěch v průměru, zájmovou činnost zaměřená na daný obor, o zvolený studijní obor má trvalý zájem, aktivně pracoval v zájmovém kroužku se zařazením atd.

 

Žádáme znovu o zvážení možnosti přijetí.

Děkujeme za vyřízení

Jméno a příjmení zákonných zástupců,

                                                                                          adresa bydliště uvedená na přihlášce

                                                                                          podpisy zákonných zástupců

Novinky
5/10
2020

SVČ informuje

dočasné uzavření kroužků

27/9
2020

Informační poradenské středisko

k volbě povolání

Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz