ZŠ Červená Voda
Navigace: Ekologická výchova » Zelený Prdoubek
Škola v obraze

Šikovní Ekoláci ze ZŠ Červená Voda

Ve středu 15. října 2008 jsem jako zástupce naší školy odjela
na 8. konferenci environmentální výchovy Pardubického kraje. Se smíšenými pocity jsem do odpoledních hodin čekala na vyhlášení soutěže Zelený ParDoubek 2008, v níž jsme měli svoje želízko v ohni. Společně se mnou avšak ve škole drželi palce Ekoláci  z 8. třídy. Věděli jsme, že jsme své práci věnovali mnoho času, úsilí a nápadů. Avšak konkurence byla veliká, do soutěže se zapojilo více než 100 škol a my byli navíc nováčkem soutěže.  

Pro většinu žáků naší základní školy byl tento den všedním dnem jako každý jiný. Ovšem Ekoláci z 8. třídy se na něj těšili již od května, kdy
do Ekocentra PALETA v Pardubicích odevzdali výsledky své půlroční práce.
A o čem tato soutěž je? Vědí to již rodiče, prarodiče a sourozenci Ekoláků, pro něž jsem ke konci minulého školního roku společně se svými žáky připravila prezentaci.

Soutěž Zelený ParDoubek vyhlašuje pro školy jednou za dva roky Pardubický kraj. Náplň soutěže je zaměřena na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v mateřských, základních i středních školách. V předchozích letech zahrnovala pouze pedagogickou část, poslední ročník byl doplněn o část žákovskou. Ekoláci se hned od začátku pustili do plnění úkolů žákovské části s chutí a nadšením a všichni v něm vytrvali až do konce. V rozličných činnostech se uplatnil každý podle svých schopností. Vyráběli jsme ruční papír, zabývali se tříděním odpadů v naší obci, kompostovali jsme bioodpad a toto vše dokumentovali psaným slovem i pomocí fotografií. Společná práce nám dala spoustu nevšedních zážitků, užili jsme si hodně legrace a ověřili si, že když jde o dobrou věc, můžeme se stoprocentně spolehnout jeden na druhého.

Jak jsme tedy dopadli?  Dobře, naše škola získala:

v    2. místo v pedagogické části soutěže v kategorii úplné základní školy

v    5. místo v pedagogické části soutěže v absolutním pořadí všech typů škol

v    2. místo v žákovské části soutěže v okrese Ústí nad Orlicí

v    Certifikát „Ekologická škola Pardubického kraje 1. stupně“

v    Ocenění „Nejúspěšnější nováček soutěže“

v    finanční odměnu a věcné dary určené na podporu ekologické výchovy

Ekolákům ve složení: Jana Dolečková, Karin Stejskalová , Sandra Lichoňová, Jana Blažková, Andrea Apačová , Markéta Jelínková, Lucie Müllerová, Lucie Bulová, Lucie Janečková, Věra Urbanová, Zbyněk Liška, Miroslav Korálek , Tomáš Csaszár a Erik Sonntag blahopřeji a do dalšího ročníku soutěže Zelený ParDoubek  přeji hodně chuti, štěstí a sil.

 

Mgr. Eva Veselá
Koordinátor EVVO
ZŠ a MŠ Červená Voda

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz