ZŠ Červená Voda
Navigace: Ekologická výchova » Ukliďme svět
Škola v obraze

Ekologie v praxi na naší škole 

„Ukliďme si svět!“ přijali Ekoláci ze ZŠ Červená Voda jako velikou výzvu. O co vlastně šlo? Systém Elektrowin připravil nový ekologický projekt základních a středních škol v ČR, zaměřený na podporu environmentální a ekologické výchovy -„ekologie v praxi“. Smyslem tohoto projektu byl zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů ve škole.

Ekoláci (skupina žáků 7. třídy) se pod mým vedením práce na celém projektu ujali. Zahájili ve škole i v obci informační kampaň – vytvořili a roznesli letáčky s vyhlášením soutěže a vytvořili služby na výběr elektrospotřebičů. Vyhlásili jsme také školní soutěž o nejlepší sběrače. Připravili jsme záznamové archy a soutěžní kupóny a naši školu do soutěže zaregistrovali.

V pondělí 21. 4. 2008 jsme začali elektrospotřebiče shromažďovat. Vybírali jsme každé pondělí, středu a pátek před začátkem vyučování, po dohodě i mimo vybírací dny. Ekoláci obcházeli i domácnosti a elektrospotřebiče z nich sami odváželi. Tato práce trvala šest týdnů, ukončili jsme ji 30. 5. 2008, kdy také skončila celorepubliková soutěž. 52 žáci naší školy a někteří učitelé nashromáždili celkem 797 ks spotřebičů různých velikostí od mobilních telefonů až po chladničky a pračky. Celková hmotnost odevzdaných spotřebičů byla 2210 kg, v přepočtu na jednoho žáka školy 9,09 kg. Toto číslo nás vyneslo na 4. místo mezi všemi zúčastněnými školami z celé ČR. Jako odměnu od Elektrowinu jsme získali jednodenní exkurzi. Pořadí ve školní soutěži o nejlepší sběrače se každý týden měnilo, konečné pořadí je uvedeno v tabulce níže.

Ve středu 18. 6. 2008 starosta Červené Vody pan Miroslav Švestka přijal skupinu nejúspěšnějších žáků na obecním úřadě. Poděkoval jim a ocenil jejich úsilí a prospěšnou práci nejen slovy, ale i drobnými dárky.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem žákům, rodičům i kolegům, kteří nám svým přispěním pomohli „vyčistit obec“ od nepotřebných spotřebičů a úspěšně reprezentovat naši školu v soutěži.. Největší dík však patří Ekolákům za jejich nadšení pro věc, obětavost a pracovního nasazení po celou dobu konání projektu. Je dobře, že v naší obci jsou děti, které svůj volný čas dokáží využít pro dobrou věc.

 

Mgr. Eva Veselá
Koordinátor EVVO
ZŠ a MŠ Červená Voda

 

Pořadí

Jméno

Třída

Počet kusů

1.

Lucie Horálková

6.

84

2.

Josef Švestka

6.

72

3.

Markéta Horálková

4.

51

3.

Zbyněk Liška

7.

51

4.

Tomáš Csaszár

7.

31

5.

Věra Urbanová

7.

26

6.

Lucie Müllerová

7.

22

7.

Ladislav Fuchs

7.

21

8.

Jana Dolečková

7.

14

9.

Jan Pinkas

5.B

12

10.

Lucie Janečková

7.

11

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz