ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » Živá a neživá příroda kolem nás
Škola v obraze

Živá a neživá příroda kolem nás

26.6.2019 22:25

Žáci III.A se během školního roku věnovali tématu živé i neživé přírody a to napříč předměty. Tedy nejen v prvouce, ale mezipředmětově i v Čj, M, VV. Projektový den byl jakýmsi shrnutím. Navštívili jsme Javoříčské jeskyně, jejich krápníková výzdoba je jednou z nejkrásnějších u nás. Patří také k zatím největšímu známému zimovišti vrápence malého na území České republiky (kriticky ohrožený druh netopýrů ČR). Po přesunu do Arboreta Bílá Lhota jsme si stručně zopakovali pojmy týkající se tématu rostliny, a co vše můžeme najít na zahradě či v parku. Následovala prohlídka arboreta s průvodcem. Velmi milý starší pán zde pracuje již 53 let. Žáci měli k dispozici lupu, mohli zkoumat některé dostupné části rostlin, kamínky apod., kromě pozorování rostlin dostali příležitost k vnímání čichem, hmatem.

          

       foto                                                                                            Mgr. Magda Dvořáčková, třídní učitelka

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz