ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » Včelařský kroužek
Škola v obraze

Včelařský kroužek

24.9.2020 22:07

Před několika lety proběhly na naší Základní škole besedy se žáky o způsobech trávení jejich volného času. Vznikla tak poptávka po kroužcích. Mezi požadavky byl i včelařský kroužek. Obci se v roce 2019 podařilo získat prostředky na nákup vybavení a letos bude tento kroužek otevřen.

 

Náplní kroužku budou tři okruhy. První lze nazvat hravé učení s tématy: život včel, včelí rodina a jak se stát včelařem. Druhým okruhem budou výlety zaměřené na pozorování přírody, poznávání rostlin a návštěvy u včelařů. A protože chovatelství je především o lásce k živému a starání se, je poslední okruh zaměřený na samotnou práci se včelami, se dřevem, voskem a medem.

 

Děti v kroužku budou se včelami v úzkém kontaktu. Vše však bezpečně. Kroužek je kompletně vybaven ochrannými kombinézami. Klubovna a dílna jsou odděleny od úlů. Část úlů je prosklená. Chování včel bude sledováno přes sklo i on-line kamerou, elektronickými váhami a online včelařským deníkem. Vybrané aktivity kroužku budou také živě přenášeny na web. Vše bylo předvedeno 4.9.2020 na Zahradní slavnosti.

 

Kroužek povede Mgr. Miroslav Beran a Šárka Martincová (608 620 743, miroslav.beran@gmail.com).

 

Zájemci (rodiče) se hlásí telefonicky/emailem vedoucímu kroužku, který s nimi domluví vyplnění přihlášky a formality. Termín pro přihlašování je do konce září nebo naplnění kapacity (10 dětí). Předpokládaný termín konání kroužku je čtvrtek od 13:30 do 15:00 hodin.

 

Přihláška ke stažení    Přihlášení do Včelína                                               Miroslav Beran

 

IMG_20200820_142854_compress43  IMG_20200820_142908_compress8  IMG_20200820_142915_compress98

IMG_20200820_191818_compress1

Novinky
5/10
2020

SVČ informuje

dočasné uzavření kroužků

27/9
2020

Informační poradenské středisko

k volbě povolání

Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz