ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » Třeťáci a čtvrťáci na návštěvě v Pekle
Škola v obraze

Třeťáci a čtvrťáci na návštěvě v Pekle

11.12.2019 20:08

A pak že "s čerty nejsou žerty".
Že tomu tak není, se osobně přesvědčily děti ze 3.A, 3.B a 4.B třídy naší školy.
V pondělí - 2. prosince je čekalo pořádné Peklo přímo v Čertovině u Hlinska. Po přivítání je čertice posadila do školních lavic a začala výuka. Odsud se děti přemístily do trapírny, kde si mohli odvážní zájemci vyzkoušet mučící nástroje. Příjemným překvapením bylo pohoštění. V pekelné kuchyni se podávaly pečené brambory s "kozími chcankami". Čerti nás s radostí provedli i uličkou hříchů, kde na děti čekali uvěznění hříšníci. Na závěr prohlídky byly děti představeny nejmocnějšímu vládci pekla - Luciferovi. Věděly, co se sluší a patří. Na uvítanou mu zazpívaly andělskou písničku??? Volba to byla velice troufalá a i když zpívaly krásně a procítěně, všem čertům se rozpálily rohy a naježily kožichy. Nakonec bylo vše odpuštěno a  proběhlo společné fotografování.

Setkání s čerty se obešlo bez strachu a slziček. Proč taky brečet, když s čerty v Čertovině se dají opravdu zažít i žerty a kupa legrace. A hodné děti se pekla bát nemusí. Všichni jsme si setkání s pekelníky užili a za vzorné chování posílají paní učitelky dětem poděkování.

S čerty jen samá veselá setkání  a klidné prožití vánočních svátků přejí všem            
  foto                                                             učitelé a žáci 3.A, 3.B a 4.B tříd.

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz