ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » Školní fórum 2021
Škola v obraze

Školní fórum 2021

1.11.2021 20:10

Školní fóruV úterý 12. října proběhlo v prostorách tanečního sálu při Základní škole v pořadí druhé diskuzní školní fórum pod názvem „Co chybí žákům v Červené Vodě“. Školní fórum se uskutečnilo v rámci projektu Cesta k otevřené škole. Školního fóra se zúčastnilo třicet žáků z druhého stupně, kteří byli rozděleni do pěti skupinek po šesti žácích. Z třiceti žáků bylo přítomno všech 16 zvolených členů za Žákovský parlament. Nositelem celého projektu je MAS ORLICKO, z.s. Hlavními moderátory a průvodci Školního fóra byli učitelé druhého stupně Mgr. Miroslav Beran a Mgr. Radim Válek. Za obec se fóra zúčastnil starosta Červené Vody pan Ing. Petr Mareš, Ph.D. Zástupcem školy byl ředitel Mgr. Luděk Bílý.

         Školní fórum bylo rozděleno na tři základní bloky. V prvním bloku se řešily návrhy na vylepšení ve škole. Žáci u stolů sepisovali na flipchartové papíry do dvou sloupců, co se jim ve škole líbí a naopak, co by ve škole chtěli zlepšit. Poté následovala prezentace výsledků a následné zhodnocení.

         Druhý blok se nesl ve znamení relaxační části v podobě vědomostního kvízu o škole a obci. Každý kvíz obsahoval 10 otázek a nejlepší skupina byla odměněna hodnotnými cenami.  

         Poslední blok řešil náměty na zlepšení obce. Žáci opět u stolů sepisovali na flipchartové papíry do dvou sloupců, co se jim v obci líbí a naopak, co by v obci chtěli zlepšit. Poté následovala prezentace výsledků a následné zhodnocení.

         Na závěr Školního fóra došlo k zhodnocení a shrnutí celé akce, proběhlo vyjádření žáků, zástupců obce a školy.

         Školní fórum se bude každoročně opakovat, na dalším fóru dostanou žáci zpětnou vazbu, co se za rok s jejich podněty stalo a jak byly řešeny.

         Všem zúčastněným a aktivně se podílejícím žákům děkujeme za účast a již nyní se těšíme na příští Školní fórum.

                                                                                                    Mgr. Radim Válek

1a  2a  3a 

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz