ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » První den ve škole 2021-22
Škola v obraze

První den ve škole 2021-22

6.9.2021 21:17

Ve středu 1. září proběhlo slavnostní přivítání letošních prvňáčků ve venkovní učebně na školní zahradě. K dětem a jejich rodičům promluvili ředitel základní školy Mgr. Bílý, pak také starosta obce Ing. Mareš, paní zástupkyně pro 1. stupeň Mgr. Dvořáčková, paní Seidlová za SRPDŠ, a v neposlední řadě i jejich třídní učitelky, magistry Moravcová a Stejskalová.
Od Spolku rodičů dostali prvňáci hned první školní den velký kornout s překvapením, ten jim přinesla paní J. Seidlová, která Spolek zastupovala. Paní učitelky H. Moravcová a L. Stejskalová předaly dětem uvítací diplomy.
Pak čekala děti z obou tříd novinka – testování PCR testy. S pomocí rodičů a p. učitelek vše zvládly na jedničku. Rodiče si s paní vychovatelkou J. Valentovou prohlédli družinu a školní jídelnu. Děti zatím ve třídách prozkoumaly nejen kornouty, ale také reflexní pytlíky na přezůvky, věnované Pardubickým krajem. Kluci a holky se se seznámili se svou paní učitelkou a také novými spolužáky. Do prvních tříd letos nastoupilo 29 žáků, 12 děvčat a 17 chlapců. Všem jim přejeme hodně úspěchů!

V letošním roce byla také otevřena přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláním. Obsahem je prohlubování návyků získaných ve školce, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření jemné i hrubé motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase, podpora hudebního a výtvarného projevu. Cílem je připravit děti na úspěšný vstup do 1.třídy, zvládnout těžkosti spojené s nástupem do školy a předejít tak školní neúspěšnosti. Výuka probíhá hlavně hrou, a to jak ve třídě, tak i na vycházkách.

      foto                                                                       Mgr. Stejskalová, Mgr. Moravcová, Mgr. Fojtík

Novinky
16/5
2022

Ekovyúčtování

Jak jsme se na naší škole v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz