ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » Projektový den Zemská brána
Škola v obraze

Projektový den Zemská brána

22.9.2020 22:27

PROJEKTOVÝ DEN ZEMSKÁ BRÁNA

Program projektového dne Zemská brána byl určen žákům 7. ročníku. Žáci vědí z hodin vlastivědy, že Česká republika jako střecha Evropy je prameništěm mnoha vodních toků, tedy i řeky Orlice, která vzniká soutokem Tiché a Divoké Orlice. Nedaleko Bartošovic v Orlických horách se nachází na Divoké Orlici Zemská brána, stala cílem projektového dne.

Naučná stezka procházející přírodní rezervací Zemská brána v CHKO Orlické hory nás provázela balvanitým údolím Divoké Orlice. V lesnatém říčním korytu jsme pozorovali množství balvanů a peřejí. Tok Divoké Orlice obklopovaly místy převážně rulové skalní útvary. Na naučné stezce, která měla 10 zastavení, se žáci seznámili s přírodními úkazy i životem lidí v dobách minulých. Cestu za poznáním jsme si okořenili vědomostní soutěží mezi dívčím a chlapeckým týmem. Žáci hledali odpovědi na otázky hlavně o rostlinách a zvířatech, které tuto krajinu obývají. Míjeli jsme Pašeráckou lávku, procházeli jsme kolem prostranství, kde kdysi stával lovecký empírový zámeček Lusthaus. Cesta nás vedla také k několika stavbám pevnostního opevnění z období 1937–1938. Další ze zastavení naučné stezky bylo věnováno Ledříčkově skále s malou jeskyni, ve které dle pověsti žil loupežník Ledříček.

Z Klášterce jsme odjeli autobusem a připomněli si cestou přehradní nádrž Pastviny, kterou jsme míjeli. V odpoledních hodinách jsme se vrátili zpět do Červené Vody.

Na trase naučné stezky se žáci dozvěděli řadu informací o zdejší přírodě a minulosti Orlických hor spjaté s působením člověka. Přírodní scenérie, které znali z obrázků, viděli na vlastní oči a pořídili si spoustu vlastních fotografií

  1. foto                                                                           Mgr. Veselá a žáci 7. ročníku
Novinky
5/10
2020

SVČ informuje

dočasné uzavření kroužků

27/9
2020

Informační poradenské středisko

k volbě povolání

Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz