ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » Program primární prevence
Škola v obraze

Program primární prevence

18.4.2019 16:04

         Ve středu 17.4. se ve třídě 7.A uskutečnil Program primární prevence pod názvem „ Ne návykovým látkám“. Navštívily nás dvě pracovnice z Pedagogicko  - Psychologické Poradny z Ústí nad Orlicí. Žáci byli poučeni o závislostním chování (drogové, alkoholové a tabákové látky) a seznámeni se škodlivými účinky užívání návykových látek. Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých plnili úkoly související s touto problematikou. Program byl veden velmi zajímavou a poutavou formou s cílem předejít užívání návykových látek.

                                                                        Mgr. Radim Válek

IMG_20190417_091519 IMG_20190417_091530 IMG_20190417_091623IMG_20190417_101627 IMG_20190417_103246 IMG_20190417_111004

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz