ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » Případ "Kompost a Bylinky"
Škola v obraze

Případ "Kompost a Bylinky"

21.6.2020 22:56

Programy projektového dne „Případ kompost“ a „Bylinky byly určeny žákům 6. ročníku. Svým zaměřením navazovaly na předchozí absolvovaný projektový den „Přírodní zahrada s dílnou“. Žáci se v přírodopise seznámili s půdními živočichy, v praktické výuce na školním pozemku řešili problémy s tříděním bioodpadu a ukládáním do kompostu.

Šesťáci utvořili dvoučlenné vyšetřovací týmy, které formou detektivního příběhu pátraly po tom, co se děje a kam se ztrácejí odpady vyhozené
na kompost. Následně zjišťovali, které odpady se na kompostu nerozloží a hledali proč. Seznámili se blíže s řadou půdních živočichů, které na kompostu sami našli a zkoumali je v mikroskopu. Svá pozorování zaznamenali
do pracovních listů. Na závěr programu proběhla i „tisková konference“, v níž dostali prostor shrnout výsledky svého pátrání.

Ve druhé části projektového dne se žáci seznámili s desítkou nejběžnějších léčivých bylinek, poznávali jejich chuť, vůni a léčivé účinky. Diskutovali o svých zkušenostech s pěstováním a využíváním bylinek a jejich vlivem na své zdraví. Sami si namíchali léčivou bylinnou směs na čaj. Na závěr dopoledne se ochotně zapojili do sběru bylinek a pomohli doplnit zásoby, které sami odčerpali.

foto   video1  video2  video3                                                                           Veselá a žáci 6. ročníku

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz