ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » Příběhy našich sousedů
Škola v obraze

Příběhy našich sousedů

29.4.2022 00:10

 Několik žáků a žákyň 8. a 9. ročníku se zapojilo do projektu Příběhy našich sousedů, který zaštiťuje společnost Post Bellum. Cílem tohoto projektu je zachytit pro další generace život našich předků.

Žáci a žákyně se rozdělili do čtyř skupinek. Každá parta pak zamířila k jednomu vybranému pamětníkovi, žijícímu v obci, s kterým vedla rozhovor o jeho životě. Celé setkání si žáci natáčeli, aby ho mohli při následné práci zpracovat do tří minut audio výstupu nebo do pětiminutového videa. Svůj výtvor doplnili fotkami z archivu pamětníků.

Na závěr celého projektu vystoupili žáci 25.4. na společném odpoledni, kde své práce prezentovali před publikem a ostatními osmi týmy z oblasti Letohradska (Králíky, Letohrad, Červená Voda). Porota pak vybrala tři nejlepší práce. Na 3.místě skončil tým z Králík, 2.místo obsadila naše děvčata z osmého ročníku a soutěž vyhrál tým z Letohradu.

Žáci zapojení do projektu si vyzkoušeli, jaké to je komunikovat se staršími lidmi. Zjistili, že vytvořit krátký výstup není úplně jednoduché a vyžaduje to čas a spoustu příprav. Naučili se pracovat s technikou a spolupracovat spolu navzájem. Zjistili, že jsou schopní vystoupit před zaplněným sálem. A v neposlední řadě mohli nahlédnout do životů starší generace, a tak se seznámit s různými zákoutími historie naší vlasti.

Všem zapojeným žákům bychom chtěli poděkovat za jejich nasazení a Karolíně Bartoňové, Dominice Durnové a Amálce Pokójové blahopřejeme ke krásnému druhému místu.
                                                                              Mgr. Polanská Monika, Mgr. Beran Miroslav

P2253565  P4253663  P4253664  9.roč. Maruška

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz