ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » Prevence není nikdy dost
Škola v obraze

Prevence není nikdy dost

21.10.2019 19:12

Každý z nás se může lehce ocitnout na místě, kde je potřeba poskytnout první pomoc. V takové situaci často rozhodují minuty a je důležité umět správně zareagovat. O tom si přišel s žáky 3., 4. a 5. ročníků v pátek dne 4.10.2019 popovídat místní záchranář pan František Prokopec a strávil s nimi celé dopoledne. Seznámil je se svou profesí, vysvětlil a názorně předvedl zásady poskytování první pomoci, nechal děti vyzkoušet řadu záchranářských přístrojů, společně dopravili „raněného“ na transportním lehátku až do sanity, v níž si žáci prohlédli její vybavení. Přejme si, aby tyto důležité informace děti buď vůbec nemusely uplatnit nebo aby je na základě přednášky uměli správně použít.             

Panu Prokopcovi ještě jednou moc děkujeme a věříme, že naše setkání (ne)bylo poslední.

                                                                                                      Mgr. Hana Moravcová

 

20191004_110342 20191004_112546 20191004_113010

20191004_113012

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz