ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » Nejlepší chemik ČR
Škola v obraze

Nejlepší chemik ČR

27.8.2021 09:07

Jak jsem psal v minulém příspěvku, na druhou polovinu května bylo naplánováno vyhodnocení regionálního kola. Vždy to byla velkolepá akce, kde se sešli organizátoři, zástupci sponzorů i většina soutěžících. Vyhlašování doprovázel bohatý kulturní program i ukázky pokusů, které předváděli studenti z chemické průmyslovky.
V letošní kovidem pokroucené době se vyhlášení konalo v kanceláři promotérské firmy, kde se postupně střídaly skupiny soutěžících. Zde jim bylo během krátké chvíle sděleno umístění a předány ceny. Pak ještě několik fotografií u panelů se sponzory, a to bylo vše.
Nás ale potěšilo, že z jednatřiceti soutěžících z předcházejícího kola Jan Wawrzyczek obsadil 3. místo a postoupil do celostátního finále. Markéta Polanské udělal veliký skok, když se z 26. místa prodrala až na místo sedmé. Měla stejně bodů jako soutěžící na místě 6 a pouze horší čas rozhodl o nepostoupení do finálového kola.
V hodnocení škol naše „Základka“ obsadila třetí místo, rovněž tak i jejich učitel chemie.
Celostátní finále bylo naplánováno na úterý 15. června a také se uskutečnilo online. V deset hodin Honza zahájil řešení testu. Musel zodpovědět teoretické otázky, spočítat záludné příklady, upravit rovnice. Rovněž tak teoreticky vyřešit praktický úkol, který se týkal kolorimetrie. Zde měl spočítat složení roztoků tvořících barevnou škálu a zjistit složení neznámého roztoku. Zhruba půl hodiny před uplynutím vyměřeného času svou práci odevzdal.
Vyhlášení výsledků se konalo online prostřednictvím kanálu YouTube. Do celostátního finále postoupilo 38 soutěžících. Vyhlašování bylo zahájeno od konce a je třeba říci, že jsme čekali na Honzovo jméno poměrně dlouho. Ozvalo se až u čísla sedm. Získal 90 bodů ze 100. Vítěz pak dosáhl 95 bodů.
Do soutěže vstoupili tři deváťáci Linda Stejskalová, Markéta Polanská a Jan Wawrzyczek. Všem děkuji za vzornou reprezentaci naší školy a k dosaženým výsledkům blahopřeji.

                                                                                                                       Mgr. Fojtík

celost fin diplom

Novinky
16/5
2022

Ekovyúčtování

Jak jsme se na naší škole v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz