ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » Kurz Žákovského parlamentu
Škola v obraze

Kurz Žákovského parlamentu

8.10.2020 21:48

Ve dnech 5.10. – 6.10. probíhal na naší škole kurz Žákovského parlamentu. Kurzu se zúčastnilo celkem 14 žáků, kteří byli zvoleni v rámci voleb do Žákovského parlamentu. Poprvé za pětiletou existenci parlamentu byli do něho nově zvoleni zástupci z I. stupně, a to 5. tříd. Kurz vedly dvě lektorky z Centra pro demokratické učení (CEDU). Pondělní náplní kurzu bylo přivítání a seznámení nových členů s principy fungování Žákovského parlamentu. Plnily se úkoly na stmelení a týmovou spolupráci mezi členy parlamentu. Zázemí jsme měli v odborné učebně přírodopisu a venkovní otevřené učebně na školním pozemku. Úterní dopoledne jsme strávili nad úkoly typu dalšího rozvíjení parlamentu a co by chtěli žáci vylepšit ve škole. Jednalo se o brainstormingovou metodu, kdy žáci psali své nápady na flipchartový papír a hledali v nich silné a slabé stránky svých myšlenek. Po obědě jsme se vydali na školní pozemek, kde žáci strávili v rámci kolektivních a týmových her celé odpoledne. Žákům se dvoudenní náplň kurzu moc líbila a děkujeme lektorkám za krásně připravený program.

foto                                                                                               Mgr. Radim Válek

Novinky
5/10
2020

SVČ informuje

dočasné uzavření kroužků

27/9
2020

Informační poradenské středisko

k volbě povolání

Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz