ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » Karierové poradenství
Škola v obraze

Karierové poradenství

8.10.2019 20:01

Kariérové poradenství

V letošním školním roce se deváťáci opravdu nenudí. Zúčastnili se testování profesních předpokladů, které na naší škole prováděly dvě pracovnice Speciálně pedagogického centra Mgr. Bohdana Šilarová a Mgr. Bc. Zuzana Purová. Testování má dvě části. První je písemná, ta proběhla 18. září, a druhá je ústní. Ústní část se konala 3. října. Při osobní schůzce si paní psycholožky s každým žákem prošly výsledky a jednotlivě připravily závěrečnou zprávu. Tu si žáci odnesli domů.  Na vyhodnocení měli možnost přijít i rodiče. Jsem moc ráda, že se testování zúčastnili všichni žáci devátého ročníku a že využijí získané informace při rozhodování o další profesní dráze.

                                                                                                         Mgr. Vacková Iva

 

P1610441  P1610442  P1610443P1610450

Novinky
21/10
2021

Kam na střední školu?

karierové poradenství

11/10
2021

Poplach

-  ve škole hoří! ?

Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz