ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » Ekoláci na projektovém dni LES
Škola v obraze

Ekoláci na projektovém dni LES

22.10.2019 21:12

Program „Les“, zaměřený na EVVO, byl určen pro žáky nepovinného předmětu Ekologické praktikum. Zúčastnili se ho v polovině října za slunečného podzimního počasí. Vlastnímu projektovému dni předcházela diskuse se žáky o tom, jaký význam má les pro člověka a jako životní prostředí pro živé organismy, jak žáci sami vnímají les v okolí svého bydliště, a proč je třeba lesy správně pěstovat
a chránit je. K přípravě jsme využili také expozici „Les“ v naší přírodní zahradě u školy.

V průběhu vlastního projektového dne putovala skupina žáků krajinou a hledala „zbytky“ divoké přírody, cestou lektor přizpůsoboval témata zajímavostem, které jsme potkali. Mimo to program obsahoval několik aktivit osvědčených praxí, které přiblížily žákům fungování stromů, lesa a potravního řetězce. Vyzbrojeni potřebnými pomůckami – dalekohledy, síťkami na hmyz a krabičkovými lupami jsme procházeli loukami, hospodářským lesem a divoce rostoucím lesem a sledovali druhovou rozmanitost v jednotlivých prostředích. Cesta nás vedla od Oucmanic k Brandýsu nad Orlicí a poté k místu, kde ve středověku stával hrad Orlík.

Po návratu na statek ekologického střediska jsme odevzdali zapůjčené pomůcky a rozloučili se s místními zvířátky, zejména s oslíkem Ámosem.

Výuka o lese v lese byla velmi přínosná. Žáci pochopili rozdíl ve fungování lesa hospodářského a lesa „divokého.“ Zažili v lese dobrodružství a učili se pozorovat a vidět stopy skrytého dění v lese. Uvědomili si potřebu o les správně pečovat a zachovat tak přírodní prostředí pro budoucí generace.

 

             foto                                                        Mgr. Eva Veselá a žáci Ekologického praktika

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz