ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » Chov holubů
Škola v obraze

Chov holubů

13.6.2022 20:53

         Ve středu 8.6.2022 se v sedmém ročníku uskutečnil projektový den zaměřený na chov holubů. Jednalo se o odbornou přednášku vedenou dlouholetým a zkušeným chovatelem holubů panem Fišerem z Červeného Potoka. Místem uskutečnění projektového dne se stalo zázemí školní zahrady v podobě venkovní otevřené učebny. V úvodu besedy pan Fišer seznámil žáky s historií a tradicí chovu holubů v České republice, zejména pak v Červené Vodě. Popsal a vysvětlil chov holubů podle účelu chovu. Dozvěděli jsem se, že pan Fišer se chovu holubů věnuje více než 30 let, a to s důrazem na užitkovo- okrasný chov. Několikrát se jeho holubi zúčastnili vytrvalostních dálkových závodů, a to až z belgického města Oostende nebo kratších závodů v rámci vybraných lokalit v České republice. Dále nám byla díky názorné ukázce popsána stavba jednotlivých částí těla holuba, viděli jsme způsob kroužkování holubů a v závěru besedy bylo pro nás nachystáno demonstrativní vypuštění holubů. V další části projektového dne se žáci přemístili do odborné učebny přírodopisu, kde se věnovali technice mikroskopování. Žáci mikroskopovali vzorky holubích per a poté jsme se zaměřili na zhotovení vlastních dočasných preparátů. Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat panu Fišerovi za jeho ochotu v podobě uskutečnění přednášky zaměřenou na chov holubů.

 

foto                                                                                                   Mgr Válek Radim

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz