ZŠ Červená Voda
Navigace: Novinky » Archiv » Beseda s knihovnicemi
Škola v obraze

Beseda s knihovnicemi

28.3.2019 19:21

V pondělí 11. 3. přijely za žáky 1. stupně se dvěma plnými koši knížek Mgr. Kateřina Brandejsová a paní Jarmila Venzarová, pracovnice králické knihovny. Paní knihovnice během dopoledního vyučování představovaly žákům jednotlivých ročníků různé žánry literatury prostřednictvím určitých titulů knih. Žáci si poté mohli všechny prezentované knihy prohlédnout a z těch, které je zaujali si přečíst úryvky. Někteří si na papírek vypsali názvy knih, které je něčím oslovily. Poznali, že i poezie může být zábavná, dějiny nemusí být nudné, jaké jsou zázraky přírody, že zajímavosti přináší věda, co je komiks a že beletrie přináší nepřeberné množství témat, z nichž si každý najde to své.

Žákům se ukázková hodina líbila, pozorně poslouchali poutavé vyprávění paní knihovnic a s nadšením listovali přinesenými tituly knížek. Kéž jim nadšení vydrží a čas prožitý s literaturou se stane součástí jejich života.

Do konce školního roku jsou naplánována další setkání nad knihami s různými tématy pro každý ročník na 1. stupni. Plánují se besedy i pro žáky 2. stupně. V tomto duchu chceme pokračovat i v následujících školních letech, aby se knižní besedy staly pravidlem.

                                                                                                                              Mgr. Eva Jetmarová

 

P1100424  P1100433  P1100436

P1100443

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz