ZŠ Červená Voda
Navigace: fojtik
Škola v obraze

Týden 17.-20.3.

Ch8: str 50-51, 3 prezentace: Kyslík a 2x Názvosloví oxidů + druhá strana příkladů halogenidů pro procvičení názvosloví oxidů
Do sešitu Kyslík ( doplnit z učebnice a z prezentace Kyslík)
Výskyt v přírodě:
Vlastnosti:
Nakreslit jeho „atom“
Oxidační číslo kyslíku ve sloučeninách je (většinou) ……………………….
Příprava kyslíku: přečíst + https://www.youtube.com/watch?v=JWY-OmlDKXE&t=135s (nezkoušet doma!!!)
Doplň: Oxidy jsou ….

Názvosloví oxidů: z názvu vzorec prezentace
- Důležité je porozumět „krácení“ stechiometrických koeficientů (viz 6. slide)

Názvosloví oxidů vzorce název prezentace

- Důležité: důsledně uplatňovat obrácené křížové pravidlo, nepsat automaticky ke kyslíku oxid. číslo -II (porovnat slide 4 a 5) - Tak, jak jsme „krátili“ stech. koeficienty při tvoření vzorce z názvu, tak teď musíme naopak rozšířit (obě) oxidační čísla, pokud zjistíme, že obráceným křížovým pravidlem jsme získali nesprávné záporné oxidační číslo (zpravidla -I)
K procvičení (nikoliv k opsání) poslouží druhá str. příkladů halogenidů (do sešitů)
Zadání další práce 25.3. ( do út. 24.3. je třeba mít hotovo a procvičeno cca 15 vzorců tam a zpátky, nebo vás z toho …)
V případě nejasností či problémů se ozvěte na fojtik.frantisek@cvvoda.cz

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz