ZŠ Červená Voda
Navigace: Články » Zeměpis za školou
Škola v obraze

Zeměpis za školou

Zeměpis za školou
10.4.2017 20:34 | články 2017 | doporučit, tisk

Průběh cvičení popsal Lukáš Valenta:

„Naším prvním úkolem bylo určit měřítko katastrální mapy znázorňující oblast kolem budovy školy. Vybrali jsme si v terénu vzdálenost, kterou jsme změřili pásmem a v mapě pravítkem. Ze zjištěných údajů jsme pomocí poměru vypočetli měřítko katastrální mapy. Poté jsme si vyzkoušeli práci s moderním elektronickým teodolitem, což je zeměměřičský přístroj užívaný k určení všech tří prostorových souřadnic. K práci jsme měli dva teodolity, oba upevněné na stativech. Nejprve jsme si vyzkoušeli zaměřování na vzdálené objekty (domovní komín, vrchol rozhledny). Následně s pomocí vodorovných a výškových úhlů jsme určovali nadmořskou výšku určeného bodu a jeho vzdálenost od stanoviště. K výpočtům jsme využívali kalkulačku a potřebné matematické dovednosti. Práce s teodolitem byla pro nás zajímavá.“

Děkuji Ing. Jiřímu Štěpánkovi za přípravu cvičení a ochotu, se kterou se našich žáků ujal.

foto                     Lukáš Valenta a Mgr. Eva Veselá, ZŠ a MŠ Červená Voda

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz