ZŠ Červená Voda
Navigace: Články » Zatočte s vodou či větrem
Škola v obraze

Zatočte s vodou či větrem

5.4.2017 23:02 | články 2017 | doporučit, tisk

ZATOČTE S VODOU ĆI VĚTREM - EKOLÁCI INFORMUJÍ

Společnost ELEKTROWIN, a. s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na sběr chladících zařízení, malých a velkých elektrospotřebičů, elektrických a elektronických nástrojů. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Za 11 let existence se recyklovalo více než 18 milionů vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 280 000 tun.  

Představte si vlak, který vyřazené spotřebiče odveze.  Na jeden vagon o hmotnosti 27 tun lze naložit 53 tun elektroodpadu. Například lednic bylo sebráno a recyklováno 161 540 tun, což je 3 296 734 kusů. Je to tedy vlak s 3 048 vagony. Vysavačů bylo sebráno a recyklováno 9 802 tun, což je 2 042 083 kusů. Naložili bychom je do 185 vagonů.  Praček bylo sebráno 57 758 tun, tj. 1 050 145 kusů, tedy 1 090 vagonů. 1 210 555 kusů žehliček s celkovou  hmotností 2 179 tun bychom naložili do 41 vagonů.

Sběrnou síť této společnosti tvoří více než 13 000 sběrných míst, z toho více než 4 600 je veřejně dostupných. Veřejně dostupná místa jsou vytvořena ve spolupráci s městy a obcemi na více než  2 380 sběrných dvorech a umístěných kontejnerech na malé spotřebiče a v 2 300 provozovnách posledních prodejců. Veřejný sběr také probíhá prostřednictvím mobilních svozů v zaregistrovaných obcích a v obcích, kde působí sbory dobrovolných hasičů, kterých je do projektu zapojeno již více než 1 350. Další sběrná místa jsou vytvářena speciálně pro projekty zaměřené na zpětný odběr elektrozařízení, např. ve školách v rámci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Naše škola se také podílí na zpětném odběru vysloužilých elektrospotřebičů. Od roku 2008 odevzdali naši žáci se svými rodiči neuvěřitelných 55 919 kg elektrospotřebičů. V prvních pěti letech projektu získali každoročně nejpilnější „sběrači“ z naší školy za svůj přínos k ochraně životního prostředí odměnu od společnosti ELEKTROWIN - jednodenní zájezd s atraktivním programem. Změnou pravidel od r. 2012 získává naše škola za zpětný odběr elektrospotřebičů podle odevzdaného množství body, které každý rok proměňuje na pomůcky do výuky (sportovní potřeby, kalkulačky, kreslicí potřeby apod.). Staré a nepotřebné spotřebiče tak nehyzdí okolí naší obce a pomáhají školákům v jejich vzdělávání i zábavě.

                                                                                              Ekoláci ze ZŠ Červená Voda

Novinky
16/5
2022

Ekovyúčtování

Jak jsme se na naší škole v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz