ZŠ Červená Voda
Navigace: Články » Vydržím víc, posloužím déle
Škola v obraze

Vydržím víc, posloužím déle

25.10.2017 23:26 | články 2017 | doporučit, tisk

 Žáci Ekologického praktika řešili v říjnu první úkol Recyklohraní s názvem „Vydržím víc a posloužím déle!“ Pod názvem úkolu se skrývaly elektrické baterie. Součástí úkolu bylo hledání odpovědí na otázky týkající se druhů baterií, jejich způsobu použití, vyměnitelnosti, tvarů, velikostí, složení, ekologické zátěže, zpětného odběru.

Žáci zjišťovali, jaký je rozdíl akumulátorem a baterií (možnost opakovaného nabíjení, nebo pouze jednorázové použití), kde se různé druhy baterií a akumulátorů vyskytují, k čemu se používají, kde všude je najdeme?  Hledali, jaké druhy baterií se vyrábějí a prodávají (jednorázové, nabíjecí, jejich vyměnitelnost, tvary, velikosti, složení, výrobce). Mapovali, jaká je ekologická zátěž vzhledem k okolí, životnímu prostředí a lidskému organismu.

Zajímali se o to, co se používá k výrobě baterií, jakým způsobem se získávají primární suroviny, čím jejich těžba ohrožuje životní prostředí.  Zjistili, že mezi nejčastější toxické látky obsažené v bateriích patří: rtuť, kadmium, lithium, kyselina sírová, hydroxid draselný, chlorid zinečnatý. Při správném a opatrném zacházení s vybitými bateriemi nehrozí žádné výrazné zdravotní riziko, při neopatrné manipulaci s poškozenými bateriemi by mohlo např. dojít k poleptání kůže k či sliznic, např.  při olizování baterií malými dětmi, u malých dětí hrozí i polknutí knoflíkové baterie.

Hledali odpověď na otázku, co máme dělat s použitými bateriemi v domácnosti, jak se správně ekologicky „zbavit“ použitých a nepotřebných baterií (dnes dobře fungující možnost zpětného odběru), jakou roli v třídění a likvidaci baterií má dostupnost sběrného boxu nebo kontejneru od místa bydliště.

Ekoláci také pořizovali doma i ve škole fotografie elektrických spotřebičů, které fungují na akumulátory. Zjištěné informace i pořízené fotografie využili při tvorbě plakátu a správných odpovědí na otázky v kvízu.

                                                                                               Ekoláci ze ZŠ

Novinky
16/5
2022

Ekovyúčtování

Jak jsme se na naší škole v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz