ZŠ Červená Voda
Navigace: Články » Ekoláci v Oucmanicích
Škola v obraze

Ekoláci v Oucmanicích

2.10.2019 20:19 | články 2017 | doporučit, tisk

Projektový den v ekologickém středisku v Oucmanicích 26. 9. 2019 byl zaměřen na realizaci dvou programů - Tkaní a Jeden za všechny a všichni za jednoho.

Oba programy byly určeny pro žáky nepovinného předmětu Ekologické praktikum, zúčastnili se všichni Ekoláci. Projektovému dni předcházela diskuze se žáky o tradicích a řemeslech našich předků, přírodních materiálech, které se dříve používaly k výrobě oděvů, jak se látky a oděvy dříve vyráběly v domácích dílnách.

Během vlastního projektového dne se žáci dozvěděli, ze kterých rostlinných a živočišných materiálů získáváme i dnes vlákna na výrobu textilií a vyzkoušeli si tkaní na několika typech tkalcovských stavů. Ve druhé části programu si vyzkoušeli svoji zručnost a trpělivost, protože metodou tkaní na destičce vyráběli z vlny vlastní barevný náramek. Svůj výrobek dokončili všichni a mohli si ho odnést domů.

Jeden za všechny, všichni za jednoho znamená, že má-li se skupině cokoli podařit, všichni musí táhnout za jeden provaz. Ekoláci si vyzkoušeli některé kooperativní hry založené na principu dobrovolnosti, směřující k potlačení sobeckosti a pochopení nezbytnosti spolupráce a přátelství. Přestože na začátku se někteří spolupráci bránili, postupně se do dění začlenili a hry nakonec bavily všechny.

Žáci si uvědomili nezbytnost spolupráce a důvěry v ostatní při většině lidských činností. Pochopili princip tkaní a nutnost rozvoje zručnosti, soběstačnosti a kreativity při ruční práci.

Odměnou pro všechny byla na závěr dne návštěva u hospodářských zvířat, které na statku chovají. Mezi nejoblíbenější jako vždy patřili králíčci a morčátka.

                                                                                               Mgr. Eva Veselá

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz