ZŠ Červená Voda
Navigace: Články » Archiv článků » Kdo by se bál chemie
Škola v obraze

Kdo by se bál chemie

Kdo by se bál chemie
23.5.2012 22:29 | Články 2012 | doporučit, tisk

Tuto soutěž pořádá pro základní školy Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích. Letos se do ní zapojili žáci IX.A Michaela Filková, Dagmar Havlenová, Dan Bittner a Šimon Kašecký. Je to týmová soutěž, jednu dvojici vytvořila děvčata a druhou chlapci.

Ve školním kole řešili žáci teoretické úkoly, které se dotkly různých oblastí chemie. Doplňovali vlastnosti kovů, upravovali rovnice s dějepisným podtextem, počítali, kolik tun oxidu siřičitého se uvolnilo při výbuchu sopky na Filipínách. Spolu s Sherlockem Holmesem řešili případ, ve kterém mu hrozila otrava chemickými látkami.

Vyplněné pracovní listy jsme odeslali v polovině února hodnotitelům a asi za měsíc přišla výsledková listina a zároveň s ní pozvánka k účasti ve druhém kole. Postupovali jsme z třináctého respektive čtrnáctého místa.

Druhé kolo se konalo 29. 3. 2012 v Pardubicích. V něm jeden ze dvojice řešil úkoly teoretické a druhý úlohu praktickou. Letos se jednalo o určení pH neznámého vzorku pomocí různých indikátorů. Během týdne příšly výsledky. Oproti školnímu kolu se obě dvojice z naší školy ve výsledkové listině posunuly vzhůru. Dan se Šimonem se dostali na deváté místo a Dáša s Michalou obsadily čtvrtou příčku. K vítězství jim chyběly pouhé čtyři body. Čtvrté místo obsadila v konkurenci deseti “základek”rovněž i naše základní škola.

Blahopřeji.                                                                                                                     Fojtík

Foto

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz